Norges første store slangordbok

Norsk slangordbok er den første ordboken i sitt slag i Norge. Gjennom tusenvis av eksempler gir boken et bilde av autentisk norsk språkbruk gjennom over 80 år.

Forfatter Tone Tryti har gått systematisk gjennom norsk slangbruk fra tidlig 1900-tall til i dag og samlet nærmere 120 000 ord. På dette grunnlaget har hun utarbeidet en innholdsrik ordbok på over 400 sider med tusenvis av ord som ikke står i ordbøkene.

Her finnes blant annet gode, gamle slangord som bøg, kjei, kis, knaber, knæsj, kji, børst, snorketreet og brødsaksa, nyere ord som hypp, dønker, loke, impe og tilte, hockeysveis, gettoblaster, pinglestrikk og teflonhjerne. Her er kortord som desp, serr, seff og legg, ord med slangens typiske endelser, som bagga, bespen, bibbern, bensert og reggis, lånord som disse, kæbe, smooth og milf, ordspill og ordlek, som ingen hårsmak og dermed Mazda, barnespråk som massekrok, totiller og gorilla vrengtryne og bannskap som hel hvete og fy te druen, foruten ord fra andre tabuområder.

Forfatter Tone Tryti er filolog og har tidligere utgitt Norsk slang (1984), det mest omfattende verk som er skrevet om emnet. Hun har arbeidet med Norsk slangordbok i tre år, blant annet med støtte fra Det faglitterære fond og fra Institusjonen Fritt Ord.

Boken er et viktig supplement til ordinære ordbøker, og er ikke bare en bok for filologer, oversettere, journalister og lærere, men også et nyttig hjelpemiddel for foreldre, for studenter, for den som skal lage nachspielets quiz, for slangbrukerne selv – og for alle som er nysgjerrige på ord og interessert i språk, stil og kulturhistorie.

For intervjuavtaler eller anmeldereksemplar kontakt