Trondheim byleksikon

Standardoppslagsverket om Trondheim foreligger nå i ny og utvidet utgave. Trondheim byleksikon er et alfabetisk ordnet oppslagsverk om Trondheim i fortid og nåtid. Boken inneholder ca. 5000 oppslagsord og dekker en rekke emner og fagområder.

Dette er annen utgave av Trondheim byleksikon, skrevet av historiker Terje T. V. Bratberg, ajourført og vesentlig utvidet i forhold til førsteutgaven som kom i 1996.

Oppdagelsesferd i kjent og ukjent terreng
Boken innledes med en større oversiktsartikkel, som belyser Trondheim fra nær sagt alle synsvinkler, og trekker linjene fra Olav Tryggvason og Ladejarlene frem til dagens Trondheim.

Byguide, historiker og forfatter Terje T. V. Bratberg vet hvordan han skal guide leseren gjennom tid og rom, fra vikingtidens Skiparok til dagens City Syd, fra byens grunnlegging for over 1000 år siden, via bybranner, fattigvesen, prostitusjon, verdenskriger, studentmiljø og kongekroning. Han har øst av egne og andres rike kunnskaper om byen og dens liv, brukt mange år på å utforske dens geografi og historie og å fotgå veier på jakt etter de titusener små detaljer som til sammen utgjør vårt bilde av Trondheim.

Sammen med et fyldig navneregister, en rekke kart, egen kartdel og et stort antall bilder – mange av strøk og bygninger som ikke lenger finnes eller er forandret til det ugjenkjennelige – og en rekke tabeller, gir artiklene i Trondheim byleksikon svar på de fleste spørsmål om byen ved Nidelva.

Forord av ordføreren
Trondheims ordfører, Rita Ottervik, har skrevet forord til boken. Hun understreker at: «I Trondheim Byleksikon kan leseren finne faktaopplysninger som utvilsomt vil være nyttige for dem som vil bli bedre kjent med byen, både fastboende, tilreisende og ikke minst byens store studentbefolkning. […] Jeg håper dette byleksikonet kan gi økt kunnskap om byen og at det vil glede alle nye og gamle venner av Trondheim.»

Velkommen til lansering på ARK Bruns, Kongensgt. 10-12, lørdag 24. mai, kl. 13.00.
Forfatteren vil være tilgjengelig for intervjuer.