KORREKSJON: Kværner ASA: Protokoll fra Kværners ASAs ordinære generalforsamling 2019

Report this content
Dette er en korreksjon av meldingen fra 13:06 28.03.2019 CET. Årsaken til korreksjonen er: Kontaktinformasjon publisert med engelsk tekst

28. mars 2019 - Kværner gjennomførte ordinær generalforsamling torsdag 28. mars 2019 i Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert som melding til Oslo Børs 6. mars 2019.
Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:

Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:

Torbjørn Andersen, Vice President IR & Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,2 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2018 på 10,6 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER".

For mer informasjon, se www.kvaerner.com. For å abonnere eller avslutte abonnementet på våre pressemeldinger, vennligst gå til denne nettsiden: http://www.kvaerner.com/subscribe


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12