Kværner ASA : Norges største plattformhotell ferdig bygget

Report this content

1. oktober 2018 - Byggingen av bolig- og utstyrsplattformen til Johan Sverdrup-feltet er i dag ferdig. Etter denne viktige milepælen gjenstår bare klargjøring og testing av systemer før Norges største plattformhotell til våren 2019 skal fraktes til havs og installeres på feltet. Media inviteres til markering om bord plattformen i dag kl. 13.30.

I juni 2015 vant Kværner i partnerskap med prosjekteringsselskapet KBR kontrakten for totalleveranse av dekket til utstyrs- og boligplattformen til Johan Sverdrup-feltet. ULQ-plattformen er en av fire plattformer i fase 1 av utbyggingen av olje- og gassfeltet Johan Sverdrup på den norske kontinentalsokkelen. Med sine 450 lugarer og 560 sengeplasser vil den bli Norges største plattformhotell. Plattformen inneholder også det avanserte kontrollrommet og systemer som utgjør nervesenteret for alle installasjonene på feltet.

Kontrakten på over 6,7 milliarder kroner har i den travleste perioden hatt nærmere 2 000 personer involvert i prosjektet.

Mekanisk ferdigstillelse av plattformen er en av de viktigste milepælene i prosjektet, og innebærer at konstruksjonsarbeidet er ferdigstilt og at plattformen er klar for uttestingsfasen, som er aller siste etappe før den skal fraktes ut i havet. I den fasen skal Kværner assistere Equinor. Kværner er også tildelt en opsjon for offshore påkobling av plattformen, etter at den er levert på felt neste år.

Kontrakten fra 2015 ble inngått midt i oljekrisen, i en periode som var krevende for leverandørindustrien, med stort fokus på kostnader og forbedringer. Kværner har over lengre tid jobbet iherdig med å forbedre leveransemodellen og egen konkurransekraft, og har brukt Johan Sverdrup-prosjektet aktivt til å implementere ulike forbedringstiltak.

- Det er gledelig å se at vi tross en krevende prosjektplan hele tiden har levert som avtalt og møtt milepælene i prosjektet. At vi i dag er mekanisk ferdig, er i henhold til avtalen vi inngikk for vel tre år siden, sier konserndirektør med ansvar for prosjektgjennomføring Elly Bjerknes.

Ikke minst har prosjektet utnyttet den store traverskranen «Storen» på verftet på Stord, som har muliggjort større seksjoner, mer arbeid på bakken og langt færre skøytesoner.

- Dette har gitt store gevinster både på effektivitet og HMS, ved at vi har fått færre løfteoperasjoner og mindre arbeid i høyden, sier Bjerknes.

Prosjektet er gjennomført med høy grad av norsk innhold. I tillegg til Kværner, har Leirvik AS hatt oppdraget med å bygge boligmodulen, hvilket er selskapets største oppdrag noen sinne.

Invitasjon til markering ombord plattformen i dag
Media inviteres til prosjektets markering av milepælen, som vil finne sted i helikopterhangaren på toppen av plattformen. Arrangementet begynner kl. 13.30, men journalister som ønsker å delta bes møte i Eldøyvakta på Stord kl. 13.00.

Påmelding til Odd Naustdal, mobil 905 76 079 / e-post odd.naustdal@kvaerner.com