Kværner ASA : Protokoll fra Kværner ASAs ekstraordinære generalforsamling 2012

9. oktober 2012 - Kværner gjennomførte ekstraordinær generalforsamling tirsdag 9. oktober 2012 på Fornebu.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert som melding til Oslo Børs 13. september 2012.
 
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til utbytte på 0,53 kroner per aksje. Utbytte vil bli utbetalt ca. 24. oktober 2012 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato. Aksjene vil bli handlet eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 10. oktober 2012.
 
Fullstendig protokoll fra ekstraordinær generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.kvaerner.com.

SLUTT

For mer informasjon, kontakt:

Investor relations: Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations, Kvaerner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364

Media: Mariken Holter, SVP Communications, Kvaerner, Tel: +47 67 52 74 35, Mob: +47 917 87 358

Om Kværner
Kværner ASA er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har over 3 200 HMS fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen"). Kværner er en internasjonal leverandør som planlegger og realiserer noen av verdens mest krevende prosjekter som en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor både opp- og nedstrømsvirksomhet, industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.

I 2011 hadde Kværner gruppen av selskaper en samlet omsetning på 13 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2012 på nesten 23 milliarder kroner. Kværner ble børsnotert på Oslo Børs 8. juli 2011 med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12