Kværner ASA : Resultat andre kvartal 2012

10. august 2012 - Kværners driftsinntekter i andre kvartal 2012 var 3 milliarder kroner. Resultatet før skatt, renter, av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 85 millioner kroner, noe som ga en EBITDA-margin på 2,8 prosent. Ordrereserven var på 23 milliarder kroner som er en økning på 12 milliarder fra forrige kvartal.


- Den høye ordreinngangen på 15.2 milliarder dette kvartalet gir en rekordhøy ordrereserve og sikrer et solid fundament for vekst de neste årene, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.


Driftsinntektene i første kvartal 2012 endte på 3 milliarder kroner sammenliknet med 3.9 milliarder kroner i andre kvartal 2011. Nedgangen i forhold til samme periode i 2011 skyldes en betydelig reduksjon i driftsinntektene fra Kværners internasjonale virksomhet. Sammenliknet med første kvartal, har driftsinntektene økt med 612 millioner kroner som et resultat av høyere aktivitet i både Upstream og Downstream segmentene.


EBITDA for andre kvartal 2012 endte på 85 millioner kroner, ned fra 192 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA for kvartalet var påvirket av innfasingstidspunktet av prosjekter, siden noen prosjekter er i ferd med å avsluttes, mens andre er i en tidlig fase før fortjenesten inntektsføres. EBITDA-marginen for andre kvartal ble 2,8 prosent, sammenlignet med 4,9 prosent i samme periode i 2011.


Kværner forventer fortsatt at aktivitetsnivået for 2012 vil bli lavere enn man har sett historisk, og det er ingen endringer i selskapets forventninger knyttet til EBITDA for resten av 2012.


- Resultatet for andre kvartal avspeiler våre tidligere kommentarer knyttet til usikkerheten forbundet med resultatene for 2012. For å gi en forutsigbar utbyttevekst for våre aksjonærer og balansere ut volatiliteten i inntjeningen vår, har styret vedtatt en ny utbytte policy med halvårlige utbytteutbetalinger. Et utbytte på 53 øre er foreslått utbetalt i oktober 2012, med en ambisjon om 10 prosents økning årlig, sier Haugan. 


Kværner har innført et aksjekjøpsprogram og 19 prosent av de berettigede ansatte og ledere har blitt langsiktige, aktive eiere i selskapet.

Operasjonelt ble en viktig milepæl nådd for Sakhalin-1 prosjektet da betongunderstellet ble levert og installert på feltet utenfor den nordlige delen av øya Sakhalin utenfor Russland.


Kværner anser markedet som veldig positivt i selskapets satsningsområder.


- For å utnytte mulighetene i dette markedet og samtidig sørge for at vi møter kundenes forventninger, har vi valgt en selektiv tilnærming til markedet samtidig som vi øker kapasiteten og forbedrer vår gjennomføringsevne, konkluderer Haugan.


Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på

www.kvaerner.com.


SLUTT

  

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, direktør Investor Relations i Kværner, Tel. +47 67 59 50 46, Mob. +47 950 38 364

Media: Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Kværner, Tel. +47 67 52 74 35, Mob. +47 917 87 358

Om Kværner

Kværner ASA er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester,
anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og
gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har over 3 200 HMS fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen"). Kværner er en internasjonal leverandør som planlegger og realiserer noen av verdens mest krevende prosjekter som en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor både opp- og nedstrømsvirksomhet, industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.

I 2011 hadde Kværner gruppen av selskaper en samlet omsetning på 13 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2012 på nesten 23 milliarder kroner. Kværner ble børsnotert på Oslo Børs 8. juli 2011 med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12