Kværner ASA - Resultater for 2. kvartal 2011

12. august 2011 - Kværners driftsinntekter ble på 3 947 millioner kroner i 2. kvartal i år, mens resultatet før rentekostnader, skatt, avskrivning og nedskrivning (EBITDA) ble 192 millioner kroner, som gir en EBITDA-margin på 4,9 prosent.

"Vi leverer et solid resultat i 2. kvartal selv etter tap på Blind Faith prosjektet og tapsavsetninger på Longview prosjektet", sier konsernsjef for Kværner ASA Jan Arve Haugan.

Driftsinntektene på 3 947 millioner kroner i 2. kvartal er en økning på 39 prosent fra 2. kvartal i 2010 da driftsinntektene var 2 842 millioner kroner. Den betydelige økningen reflekterer et høyt aktivitetsnivå i segmentet Upstream, der flere prosjekter i dette kvartalet har sitt høyeste aktivitetsnivå. Blant disse er Kashagan Hook-Up prosjektet, som nå har demobilisert personell og hvor det bare gjenstår mindre avslutningsarbeid. I annet halvår vil aktivitetsnivået og resultatet derfor bli lavere.

"Generelt varierer aktivitetsnivået i Kværner mellom kvartalene som en konsekvens av de fasene prosjektene går gjennom, og som en effekt av at porteføljen av prosjekter endrer seg.  Dette er karakteristisk for EPC virksomhet. I løpet av de siste kvartalene har våre ansatte levert flere vellykkede prosjekter til avtalt tid, deriblant Gudrun stålunderstellet, Skarv produksjonsskipet og Kashagan Hook-Up prosjektet. Vi har notert selskapet på Oslo Børs og sikret oss kredittlinjer på 3 milliarder kroner. Det har vært et begivenhetsrikt kvartal", fortsetter Haugan.

2. kvartals EBITDA-resultat på 192 millioner kroner innebærer en forbedring på 227 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor, da EBITDA var negative 35 millioner kroner. I dette kvartalet endte EBITDA-marginen på 4,9 prosent, mens marginen var negativ 1,2 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA-resultatet for 2. kvartal 2011 er påvirket av det rettslige resultatet i forbindelse med oppgjøret for Blind Faith prosjektet. Dette resulterte i et regnskapsmessig tap for Kværner på 165 millioner kroner i 2. kvartal 2011, hvorav kontanteffekten var på negative 42 millioner kroner i samme kvartal. I tillegg har Kværner gjort en tapsavsetning på 50 millioner dollar (278 millioner kroner) i forbindelse med Longview prosjektet i 2. kvartal.

Ordreinngange endte på 1 607 millioner kroner, mot 2 048 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Per 30.juni i år var ordrereserven 13 296 millioner kroner, en reduksjon på 2 380 millioner kroner fra utgangen av 1. kvartal.

"Vi mener at utsiktene for våre hovedmarkeder er uvanlig gode. Nylige funn på den norske kontinentalsokkelen er også lovende for mulighetene i vårt hjemmemarked. Vi legger ut på denne nye reisen med et solid fundament. Vi har en solid finansiell posisjon, en organisasjon med ledende ekspertise og erfaring, og har levert EPC-prosjekter som ikke står tilbake for noen. Jeg er trygg på at dette nye kapittelet i Kværners historie vil bli spennende og positivt", oppsummerer Haugan.

 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Kværner, Tel. +47 67 52 74 35, Mob. +47 917 87 358

Investor Relations:

Ingrid Aarsnes, direktør Investor Relations i Kværner, Tel. +47 67 59 50 46, Mob. 950 38 364

Om Kværner

Kværner ASA er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har over 3 500 HMS-fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen"). Kværner er en internasjonal leverandør som planlegger og realiserer noen av verdens mest krevende prosjekter som en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor både opp- og nedstrømsvirksomhet, industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.

I 2010 hadde Kværner gruppen av selskaper en samlet omsetning på 13.3 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2011 på 13.3 milliarder kroner. Kværner ble børsnotert på Oslo Børs 8. juli 2011 med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com .