Kværner ASA: 1. kvartal 2017 - Stabil drift, solid ordreinngang

Report this content

8. mai 2017 - Kværner opprettholdt den gode driften og hadde en solid ordreinngang i første kvartal 2017. Selskapet leverte en justert EBITDA på 105 millioner kroner, mot 106 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Til tross for et utfordrende marked ble ordreinngangen 6,6 milliarder kroner i første kvartal.  Med dette har ordrereserven vokst til 10,8 milliarder kroner.    - Vi har forutsigbar drift i alle delene av virksomheten vår, vi har styrket konkurransekraften og vi har en ordrebok som gir økt forutsigbarhet. Kværner er godt posisjonert for å forfølge flere muligheter vi ser i markedet fremover, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Kværners EBITDA-margin økte i første kvartal sammenliknet med tilvarende kvartal i fjor. Driftsinntektene i første kvartal 2016 var 2 228 millioner kroner og justert EBITDA var 106 millioner kroner som resulterte i EBITDA-margin på 4,8 prosent. I første kvartal 2017 var driftsinntektene 1 554 millioner kroner og justert EBITDA ble opprettholdt på 105 millioner kroner som resulterte i en økt EBITDA-margin på 6,8 prosent. Den positive marginutviklingen er et resultat av bedret drift, reduserte kostnader og fasen prosjektene er i.

I første kvartal var totale driftsinntekter, inkludert felleskontrollert virksomhet (Field Development-segmentet) på nær 2,1 milliarder kroner, med en EBITDA på 120 millioner kroner.

Etter at oljeprisen begynte å synke i 2014, har markedet både for investeringer i nye prosjekter og drift av eksisterende anlegg vært turbulent. Kværner ser tegn til at nedgangen nå muligens begynner å flate ut. Selskapet har registrert vekst i antall relevante prosjekter som oljeselskapene forventer å sanksjonere i løpet av de neste årene. Noen få av disse prosjektene kan ende opp som store prosjekter, mens majoriteten representerer prospekter av moderat størrelse.

- Gjennom denne omstillingen i markedet har Kværner fortsatt det høye aktivitetsnivået og levert solide resultater. Som en effekt av at det har vært få kontrakter å by på i markedet de siste to årene er aktiviteten vår nå redusert i en periode. Samtidig er dette betydelig kompensert ved at de pågående prosjektene er i faser hvor en stor del av verdiskapningen gjøres av Kværners egne interne ressurser, sier Jan Arve Haugan.

Presentasjonen for første kvartal og det finansielle vedlegget kan lastes ned på www.kvaerner.com og via linkene under.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Mob: +47 950 38 364   , epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Head of Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542   , epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 600 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2016 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 8 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2017 på 10,8 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12