Kværner ASA: 1. kvartal 2018: Robust resultat og ordreinngang

Report this content

25. april 2018 - Kværners Field Development-segment leverte et EBITDA-resultat på 205 millioner kroner i første kvartal 2018. Dette er en forbedring på mer enn 70 prosent sammenlignet med første kvartal 2017, da resultat før finans, skatt og avskrivninger (EBITDA) for Field Development, var 120 millioner kroner. En sterk ordreinngang i første kvartal resulterte i en ordrebok ved utgangen av første kvartal på 11 118 millioner kroner. For et år siden var ordreboken 10 841 millioner kroner. Kværners strategi for økt virksomhet fra nye segmenter gir resultater. Aktiviteter i vekstsegmenter utgjør allerede rundt 10 prosent av årlig omsetning.

Kvartalets driftsinntekter for Field Development-segmentet var 1 944 millioner kroner, omtrent på samme nivå som i første kvartal 2017, da inntekten var 2 068 millioner kroner.

«Vi ser at implementering av forbedringer gir flere positive effekter parallelt. Vi reduserer kontinuerlig vår kostnadsbase og øker produktiviteten, ikke minst gjennom investeringer i digitalisering, i våre anlegg og i kompetanse for våre ansatte. Vi tar nye skritt for videre å øke kvaliteten i arbeidsflyten, og dette har ytterligere innvirkning på både kost og produktivitet. Dermed oppnår vi både prosjektmilepæler og kvalitetsmål satt av kundene. Dette fører til oppnåelse av resultatbaserte betalinger og gode finansielle resultater. Samtidig øker vi vår konkurranseevne både i vårt tradisjonelle marked og i vekstsegmenter», sier Idar Eikrem, midlertidig konsernsjef i Kværner.

Kvaerner har i flere tiår vært en ledende leverandør av komplette plattformdekk og understell til offshore olje- og gassplattformer. Dette vil fortsatt være et nøkkelmarked, men selskapets strategi er også å utvikle ny virksomhet i nærliggende markeder. I modne olje- og gassområder er det forventet en viss nedgang i etterspørselen etter nye, store offshore-plattformer. Derimot forventes en økning for tilknytning av satellittfelt, inkludert enkle brønnhodeplattformer og modifikasjoner av eksisterende vertsplattformer. Kværner også har mer enn doblet sin virksomhet for demolering av utrangerte offshore-anlegg og har etablert en solid posisjon for avanserte marine operasjoner. Selskapet jobber også aktivt med å forfølge offshore-vindkraftprosjekter.

«Vår ambisjon er ytterligere å øke aktiviteten fra vekstsegmenter i løpet av de neste årene. Allerede i 2018 forventer vi inntekter fra denne delen av virksomheten på rundt 700 millioner kroner. I tillegg har vi den pågående og omfattende oppgraderingen av Njord A-plattformen», sier Eikrem.

Alle nåværende prosjekter i Kværners portefølje er på plan. Kværner venter at flere mindre og mellomstore prospekter i markedet vil bli tildelt i 2018 og 2019. De fleste av disse prospektene ligger innenfor Kværners vekstsegmenter. I tillegg ser selskapet noen få større prospekter i sitt tradisjonelle marked for plattformer og understell med forventet tildeling i løpet av året og neste år.

Fullstendig presentasjon på engelsk inkludert finansielt vedlegg kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mobil: +47 950 38 364, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 600 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2018 på 11,1 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12