Kværner ASA: 2. kvartal og halvårsresultat 2019 - Resultater på plan, posisjonering for flere oppdrag i gang

12. juli 2019 - Kværners andre kvartal og halvårsresultat er på plan i forhold til de finansielle målene for 2019. EBITDA-resultatet for Field Development segmentet var på 132 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 118 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Den tilhørende EBITDA-marginen var 6,9 prosent i siste kvartal, opp fra 6,4 prosent i andre kvartal 2018. Samtidig pågår anbudsarbeidet for fullt, både innen nye olje- og gassprosjekter og for oppdrag innenfor andre segmenter som offshore vindkraft. Med solide resultater og flere kontraktsmuligheter opprettholder Kværner målet om å øke årsomsetningen med rundt 40 prosent fra 2018 til 2023.

«Vi opplever at Kværners evne til å levere forutsigbare resultater er vel ansett hos mange kunder. Vi er tilfredse med at vi for 33. kvartal på rad leverer et resultat i tråd med det vi har forespeilet markedet. Vi opprettholder forventningene til 2019, med inntekter for året på over 8 milliarder kroner. Vi fastholder også vårt mål om å øke omsetningen til over 10 milliarder kroner innen 2023, fra drøyt 7 milliarder i 2018,» sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef.

Omsetning og EBITDA i første halvår 2019 var for Field Development segmentet 4 067 millioner kroner og 269 millioner kroner, mot 3 789 millioner kroner og 323 millioner kroner i samme periode i 2018.

Kværner har en solid finansiell stilling og ingen rentebærende gjeld per 30. juni 2019. Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av kvartalet var over 2,7 milliarder kroner, mot 3 milliarder kroner på samme tid i 2018. Kværner har ved utgangen av andre kvartal en ordrereserve på 9 milliarder kroner etter å ha blitt tildelt ordrer for 732 millioner i den siste perioden. For et år siden var ordreboken på 11,2 milliarder kroner.

I løpet av våren har Kværner levert Johan Sverdrup utstyrs- og boligplattform til Equinor samt brønnhodeplattformen for Valhall Flanke Vest til Aker BP. For Kværner, vil den høye aktiviteten i første halvår fortsette i andre halvår.

«Ordrereserven vår er god, og alle prosjekter har fremdrift i henhold til plan. Som vi sa ved starten av 2019, så forventer vi at flere prospekter vil passere viktige beslutningsmilepæler hos våre kunder i løpet av høsten. Vi antar at noen få kontrakter av varierende størrelse kan bli tildelt i andre halvår, men at de fleste av de større prospektene tildeles i 2020 og 2021. Vi er derfor i gang med å posisjonere oss for flere av disse mulighetene. Et eksempel er at vi bare i løpet av det siste halvåret har utarbeidet flere anbud på viktige offshore vindkraftprosjekter, og vi har flere prospekter vi skal levere anbud på i tiden som kommer», sier Løken.

Styret har ikke foreslått utbytte. En robust balanse og kontantbeholdning er viktig i den satsingen Kværner står oppe i for å vinne nye kontrakter og for å øke aktiviteten i vekstsegmenter. Dette gir også fleksibilitet til å forfølge strategiske utviklingsmuligheter.

Fullstendig halvårsrapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 800 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,3 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2019 på 9 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/subscribe

Om oss

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com .