Kværner ASA: 2. kvartal og halvårsresultat 2019 - Resultater på plan, posisjonering for flere oppdrag i gang

12. juli 2019 - Kværners andre kvartal og halvårsresultat er på plan i forhold til de finansielle målene for 2019. EBITDA-resultatet for Field Development segmentet var på 132 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 118 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Den tilhørende EBITDA-marginen var 6,9 prosent i siste kvartal, opp fra 6,4 prosent i andre kvartal 2018. Samtidig pågår anbudsarbeidet for fullt, både innen nye olje- og gassprosjekter og for oppdrag innenfor andre segmenter som offshore vindkraft. Med solide resultater og flere kontraktsmuligheter opprettholder Kværner målet om å øke årsomsetningen med rundt 40 prosent fra 2018 til 2023.

«Vi opplever at Kværners evne til å levere forutsigbare resultater er vel ansett hos mange kunder. Vi er tilfredse med at vi for 33. kvartal på rad leverer et resultat i tråd med det vi har forespeilet markedet. Vi opprettholder forventningene til 2019, med inntekter for året på over 8 milliarder kroner. Vi fastholder også vårt mål om å øke omsetningen til over 10 milliarder kroner innen 2023, fra drøyt 7 milliarder i 2018,» sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef.

Omsetning og EBITDA i første halvår 2019 var for Field Development segmentet 4 067 millioner kroner og 269 millioner kroner, mot 3 789 millioner kroner og 323 millioner kroner i samme periode i 2018.

Kværner har en solid finansiell stilling og ingen rentebærende gjeld per 30. juni 2019. Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av kvartalet var over 2,7 milliarder kroner, mot 3 milliarder kroner på samme tid i 2018. Kværner har ved utgangen av andre kvartal en ordrereserve på 9 milliarder kroner etter å ha blitt tildelt ordrer for 732 millioner i den siste perioden. For et år siden var ordreboken på 11,2 milliarder kroner.

I løpet av våren har Kværner levert Johan Sverdrup utstyrs- og boligplattform til Equinor samt brønnhodeplattformen for Valhall Flanke Vest til Aker BP. For Kværner, vil den høye aktiviteten i første halvår fortsette i andre halvår.

«Ordrereserven vår er god, og alle prosjekter har fremdrift i henhold til plan. Som vi sa ved starten av 2019, så forventer vi at flere prospekter vil passere viktige beslutningsmilepæler hos våre kunder i løpet av høsten. Vi antar at noen få kontrakter av varierende størrelse kan bli tildelt i andre halvår, men at de fleste av de større prospektene tildeles i 2020 og 2021. Vi er derfor i gang med å posisjonere oss for flere av disse mulighetene. Et eksempel er at vi bare i løpet av det siste halvåret har utarbeidet flere anbud på viktige offshore vindkraftprosjekter, og vi har flere prospekter vi skal levere anbud på i tiden som kommer», sier Løken.

Styret har ikke foreslått utbytte. En robust balanse og kontantbeholdning er viktig i den satsingen Kværner står oppe i for å vinne nye kontrakter og for å øke aktiviteten i vekstsegmenter. Dette gir også fleksibilitet til å forfølge strategiske utviklingsmuligheter.

Fullstendig halvårsrapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 800 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,3 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2019 på 9 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/subscribe