Kværner ASA: 3. kvartal 2016 - Solid drift i krevende marked

19. oktober 2016 - Solid drift i krevende marked. Kværner økte den justerte EBITDA-margin til 12,6 prosent i tredje kvartal, opp fra 5,2 prosent i samme periode i fjor og 5,7 prosent i forrige kvartal. - Marginen reflekterer forbedringene våre og evnen til å levere forutsigbart, noe som påvirket resultatene positivt gjennom å nå planlagte milepæler på flere prosjekter, sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

Kværners arbeid med å forbedre kostnader, kvalitet, produktivitet og konkurranseevne gir i dag resultater i nåværende prosjektportefølje. I løpet av tredje kvartal passerte selskapet 20 prosent ferdigstillelse av to stålunderstell og et plattformdekk for Johan Sverdrup, og akkumulert resultat for disse prosjektene er blitt bokført. I tillegg ble resultatet positivt påvirket av sluttoppgjør og bonus på 50 millioner kroner på et nylig avsluttet prosjekt.

I tredje kvartal var totale driftsinntekter, inkludert andel av felleskontrollert virksomhet, på 2 727 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 3 615 millioner kroner i samme kvartal i 2015. Justert EBITDA-resultat endte på 265 millioner kroner, sammenliknet med 166 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Netto kontantstrøm fra drift var på 407 millioner kroner i kvartalet som reflekterer positive resultater, inkludert forsikringsoppgjør på 19 millioner dollar knyttet til Longview-prosjektet.

«Vår markedsposisjon og finansielle plattform gir motstandskraft til å håndtere dagens krevende markedssyklus. Samtidig gjør det oss i stand til å vurdere strukturelle tiltak for å vokse og skape et enda mer robust Kværner», sier Jan Arve Haugan.

Per 30. september 2016 utgjorde Kværners ordrereserve 8 397 millioner kroner, ned fra 10 172 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Ordreinngangen var på 1 049 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert avropet på 350 millioner kroner for pre-EPC-oppdraget for forberedelser og dokking av Njord A-plattformen ved Kværners spesialiserte anlegg på Stord.

Olje- og gass-markedet er fremdeles utfordrende, men Kværner er godt forberedt på et fortsatt volatilt marked. Selskapet vil fortsette å redusere kostnader og styrke konkurransekraften. Kværner forventer at et begrenset antall prosjekter i relevante segmenter vil bli besluttet tildelt i 2016, 2017 og 2018. Selskapet mottar flere signaler om kommende prospekter, inkludert FPSOer, samt ubemannede brønnhodeplattformer med tilknytting til eksisterende anlegg. Som resultat av de seneste års forbedringer kan Kværner levere slike prosjekter til en kostnad som er attraktiv selv med oljepriser på nivåer rundt 50 dollar fatet.

«Oljeselskaper med nye prosjektplaner ser ut til å legge mer vekt på å velge leverandører utfra evne til sikker og forutsigbare leveranser på plan, kvalitet og totalpris. Det er imidlertid fremdeles usikkerhet knyttet til tidspunktene for nye prosjekter. Vi jobber med prospekter som kan sikre effektiv kapasitetsutnyttelse i 2017», sier Jan Arve Haugan.

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

ENDS

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Tlf: +47 67 59 50 46   , Mob: +47 950 38 364, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Head of Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542,
epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kvaerner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2015 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på over 12 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2016 på 8,4 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

For å abonnere eller avslutte abonnementet på våre pressemeldinger, vennligst gå til vår hjemmeside: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12