Kværner ASA: 3. kvartal 2017 - Solide kvartalsresultater og flere nye prospekter

27. oktober 2017 - Kværner leverte solide resultater også for 3. kvartal 2017. Totale driftsinntekter, inkludert andel av felleskontrollert virksomhet (Field Development segmentet), ble 1 727 millioner kroner, med et EBITDA-resultat på 262 millioner kroner. For ett år siden var driftsinntektene 2 727 millioner og EBITDA 265 millioner kroner. EBITDA marginen ble 15,1 prosent i tredje kvartal i år, sammenliknet med 9,7 prosent ett år tidligere. Resultatene reflekterer at prosjektene er på plan, samt betydelige positive effekter fra oppnådde insentiver og avsluttende aktiviteter.

«Vi er førnøyde med å presentere enda et kvartal med solid drift. Olje- og gassmarkedet har vært volatilt i tre år. Kværners robuste ordrereserve kombinert med omfattende forbedringsarbeid har likevel gjort det mulig å opprettholde gode resultater gjennom denne syklusen», sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Kværners ordrereserve var på 8 207 millioner kroner ved slutten av tredje kvartal, omtrent på samme nivå som for ett år siden. Kontanter og bankinnskudd per 30. september 2017 var 2,6 milliarder kroner mot 2,8 milliarder kroner på samme tid i fjor. Fratrukket negativ arbeidskapital, var netto kontantbeholding på 2 milliarder kroner. Kværner posisjonerer seg nå for en rekke nye prospekter av varierende størrelse. Selskapet forventer å se utfallet av noen kontraktstildelinger mot slutten av 2017 og gjennom 2018.

«Vi ser nå et marked med mange prospekter som representerer viktige muligheter til å fylle på ordreboken. Tidspunktet er nå perfekt for operatører som planlegger å starte nye prosjekter: Vi kan levere høy produktivitet og lave kostnader når vi kan tilby samkjørte team direkte fra et ferdigstilt prosjekt over til det neste prosjektet», sier Haugan.

Presentasjonen for tredje kvartal 2017, inkludert finansielt vedlegg kan lastes ned fra www.kvaerner.com og linken under.

SLUTT

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob:
+47 950 38 364, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 928 85 542, epost:
torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 600 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2016 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 8 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2017 på 8,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12