Kværner ASA: 4. kvartal 2016: Solide resultater etter forutsigbar gjennomføring

15. februar 2017 - Solide resultater etter forutsigbar gjennomføring. Kværner leverte en justert EBITDA på 219 millioner kroner i fjerde kvartal, og 680 millioner kroner for 2016. «Forutsigbar gjennomføring kombinert med kostnadsreduksjoner og produktivitetsforbedringer fortsetter å være de viktigste bidragsyterne til god drift», sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Kværner hadde solid drift i fjerde kvartal etter vellykket gjennomføring og ferdigstillelse av milepæler i prosjektene. Effektene fra bedre drift og en forbedret sammensetting av prosjektporteføljen har resultert i en høyere margin sammenliknet med i fjor.

I fjerde kvartal 2016 var totale driftsinntekter, inkludert andel av felleskontrollert virksomhet (Field Development-segmentet), på 2 378 millioner kroner, sammenliknet med 3 334 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Justert EBITDA, inkludert felleskontrollert virksomhet, endte på 232 millioner kroner (EBITDA-margin: 9,7 prosent), opp fra 202 millioner kroner (EBITDA-margin: 6,1 prosent) i tilsvarende kvartal i 2015. Netto kontantstrøm fra drift var på 244 millioner kroner i fjerde kvartal.

«I løpet av en og samme uke i desember, gjennomførte vi tre store og godt planlagte prosjektaktiviteter plettfritt. Felles for disse tre - Hebron GBS, Njord A og stålunderstellet til Johan Sverdrups stigerørsplattform - var ekstremt høy presisjon og sikker gjennomføring. Forutsigbar leveranse av disse viktige delene av komplekse prosjekter er den absolutt beste markedsføringen for nye kontrakter», sier Jan Arve Haugan.

Ordreinngangen i fjerde kvartal var på 768 millioner kroner. Per 31. desember 2016 utgjorde Kværners ordrereserve, inkludert Kværners andel av arbeidet til felleskontrollert virksomhet, 6 459 millioner kroner, ned fra 8 397 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.

«Fra 2014 til 2016 reduserte vi kostnadsbasen for nye prosjekter med rundt 15 til 20 prosent. Fra 2016 og inn i 2017, viderefører vi forbedringene. For nye tilbud på plattformdekk er vår ambisjon at vi i 2017 har en kostnadsbase som er 20 til 25 prosent lavere enn den vi hadde for tre år siden. Vi ser noen viktige muligheter i markedet i tiden fremover. Den reduserte kostnadsbasen i kombinasjon med en forutsigbar leveransemodell vil forsterke vår konkurranseposisjon og bør sees som et godt bidrag til å styrke vår ordrereserve», sier Jan Arve Haugan.

Etter kvartalet har Kværner blitt tildelt en kontrakt på 450 millioner kroner for offshore oppkobling av Johan Sverdrup stigerørsplattformen, samt en demoleringskontrakt på 200 millioner kroner.

Resultater for året 2016
De totale driftsinntektene, inkludert felleskontrollert virksomhet, ble 10 364 millioner kroner for 2016, sammenliknet med 14 917 millioner kroner i 2015. EBITDA, inkludert felleskontrollert virksomhet endte på 741 millioner kroner for 2016 (EBITDA-margin: 7,1 prosent), opp fra 613 millioner kroner i 2015 (EBITDA-margin: 4,1 prosent). Kværners kredittfasiliteter var ubenyttet ved utgangen av året og netto kontantbeholdning var på 3 milliarder kroner.

Styret har foreslått og ikke dele ut utbytte for andre halvår 2016. En sterk balanse og kontantbeholdning er viktig gjennom en krevende markedssyklus og dette skal underbygge ambisjonen om å gå ut av perioden som et sterkere selskap. Den solide finansielle posisjonen er en konkurransefaktor i posisjoneringen mot nye kontrakter. Dette gir også fleksibilitet til å forfølge utvalgte muligheter for strategisk utvikling.

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Mob: +47 950 38 364   , epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Head of Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542   , epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2016 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 8 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2016 på 6,5 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12