Kværner ASA: 4. kvartal og årsresultat 2017: Gode resultater og bredere virksomhet

8. februar 2018 - Kværner leverte igjen gode resultater, både i fjerde kvartal og for året 2017. Totale driftsinntekter for Field Development-segmentet var på 1,8 milliarder kroner i årets siste kvartal, med et EBITDA-resultat på 234 millioner kroner. Resultatene er noe høyere enn i samme periode i 2016 da Field Development leverte et EBITDA-resultat på 232 millioner kroner av driftsinntekter på 2,4 milliarder kroner. Kværners ordrereserve var på 8,1 milliarder kroner ved utgangen av 2017, opp fra 6,5 milliarder kroner ett år tidligere.

- Oljeindustrien har vært gjennom tre år med betydelige markedsendringer, og vi er fornøyd med at Kværner er et av få selskaper som har klart å levere solide resultater gjennom hvert eneste kvartal i denne perioden. Vi ser nå at nedgangen i markedet er i ferd med å flate ut, og vi forventer at noen få, men viktige prospekter blir besluttet i løpet av 2018 og 2019, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Med et lavere markedsnivå enn for tre år siden, og fortsatt hard konkurranse, er det viktig for Kværner å fortsette arbeidet med kostnads- og produktivitetsforbedringer. Styret har ikke foreslått utbytte på dette tidspunktet. En robust balanse og kontantbeholdning er viktig for å opprettholde motstandskraft og fleksibilitet til å forfølge strategiske utviklingsmuligheter.

- Vi har uttalt at vi skal videreutvikle Kværner strategisk i segmenter nærliggende til våre tradisjonelle markeder, slik at vi kan dra nytte av vår ledende kompetanse og fasiliteter. Vi har nå etablert en utvidet tilstedeværelse i flere vekstsegmenter, noe som gir Kværner ytterligere ben å stå på. Vår langsiktige ambisjon er å øke Kværners aktiviteter ytterligere, sier Haugan.

Ordreinngang i fjerde kvartal 2017 var på 1,7 milliarder kroner, sammenliknet med 768 millioner kroner i fjerde kvartal 2016. I etterkant av kvartalet har Kværner blitt tildelt to kontrakter for demolering av plattformer. EBITDA-marginen for Field Development-segmentet endte på 12,7 prosent i fjerde kvartal 2017, opp fra 9,7 prosent i tilsvarende kvartal i 2016.

Årsresultat 2017
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) for Field Development-segmentet for året 2017 var på 846 millioner kroner, opp fra 741 millioner kroner i 2016. Totale driftsinntekter i Field Development-segmentet endte på 7,6 milliarder kroner i 2017 mot 10,4 milliarder kroner i 2016. EBITDA-marginen for året 2017 var på 11,1 prosent, opp fra 7,1 prosent i 2016.

Fullstendig presentasjon på engelsk inkludert finansielt vedlegg kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Head of Communications, Kværner, Mob: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2017 på 8,1 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12