Kværner ASA: Edvard Grieg-plattform ferdig på tid

14. april 2015 - Det 22 000 tonn store dekket til den nye oljeplattformen for Edvard Grieg-feltet er klart for levering, i henhold til kontrakten som ble tildelt for tre år siden. Prosjektet står dermed i en særklasse i forhold til å unngå fordyrende forsinkelser eller kvalitetsutfordringer. Lundin Norway er operatør for feltet og bestilte i 2012 dekket som en totalleveranse fra Kværner. Samtidig som plattformdekket leveres som avtalt, har prosjektet også hatt en meget høy andel av arbeid utført i Norge. Den norske verdiskapingen fra både Kværner og underleverandørene utgjør rundt 70 prosent av den samlede leveransen.

Den neste fasen for plattformdekket er klargjøring for utslep, og deretter oppkopling av alle systemer før produksjonsstart ute på feltet. Byggefasen som nå er ferdig startet 3. mai 2012 da Lundin Norway inngikk en intensjonsavtale verdt rundt 8 milliarder kroner med Kværner for totalleveranse av dekket til Edvard Grieg plattformen. I tillegg ble Kværner gitt oppdraget med å bistå Lundin Norway med å gjøre plattformen klar for produksjon når både understell og alle deler av dekket etter hvert er installert ute på feltet. 

Som en egen totalleveranse har Kværner også levert stålunderstellet til Edvard Grieg-plattformen. Den 14 500 tonn tunge konstruksjonen ble levert som avtalt våren 2014 fra konsernets spesialiserte anlegg for stålunderstell i Verdal.

For byggingen av Edvard Grieg plattformen valgte Lundin hovedsakelig en modell som utnyttet den norske leverandørindustriens spisskompetanse for å levere kompliserte plattformer i henhold til timeplan, spesifikasjoner og avtaler, til tross for høy kompleksitet. Kværner har som hovedleverandør hatt norske selskaper som for eksempel Aker Solutions og Apply Leirvik AS med seg som sentrale underleverandører på henholdsvis prosjekteringstjenester og bygging av prosessmodul og boligkvarter. I tillegg har samarbeidspartnere i Norge og Europa for øvrig bidratt med fabrikkering av stålseksjoner og levering av utstyrspakker.

Prosjektet har gitt betydelig ringvirkninger i norsk leverandørindustri og i lokalsamfunnene rundt de involverte bedriftene. Mer enn 150 store og små norske bedrifter har vært involvert. På topp ga prosjektet beskjeftigelse for rundt 7 500 personer direkte og indirekte. Kværner Stord AS, som er kontraktspartner, omsetter for flere milliarder kroner hvert år. Rundt 85 prosent av bedriftens omsetning går i et normalår til norskregistrerte selskaper.

- Det har vært et krevende løp, men vi har holdt milepælene hele veien og er stolt over å ha ferdigstilt Edvard Grieg på nøyaktig det tidspunktet vi avtalte med Lundin Norway AS for tre år siden. Dekket leveres ikke bare på tid, men også med avtalt kvalitet og sjeldent lite utestående arbeid. Dette er nok en demonstrasjon av Kværners og norsk leverandørindustris evne til å gjennomføre store, kompliserte prosjekter uten fordyrende kvalitetsfeil og forsinkelser, sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan.

Plattformdekket består av en hovedmodul, en kombinert bolig- og utstyrsmodul, en prosessmodul og et flammetårn. Hovedmodul og den kombinerte bolig- og utstyrsmodulen ligger begge på lekter på Stord, klar til uttransportering. Tilsvarende ligger prosessmodulen på lekter hos Aker Solutions i Egersund. Flammetårnet er også ferdig, og klar for levering direkte fra underleverandør i Polen.

Modulene for dekket vil bli tauet til felt og plassert på stålunderstellet i tre separate løft. Kværner skal deretter bistå Lundin i oppkobling og ferdigstillelse, som vil pågå gjennom sommeren og utover høsten. Produksjonen forventes å nå en topp på rundt 100 000 fat per dag. Oljen vil bli prosessert og transportert i en ny rørledning til Grane-feltet og videre via Granes rørsystem til Sture-terminalen.

Lundin Norway AS er operatør og eier 50 prosent av lisensen. Partnerskapet for øvrig består av Wintershall Norge med 15 prosent, OMV Norge med 20 prosent og Statoil med 15 prosent.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Media:
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef for Kværner, Tel: +47 67 51 31 44, Mob:+47 928 85 542

Investor Relations:
Ingrid Aarsnes, Direktør for Investorrelasjoner & Kommunikasjon i Kværner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 3 000 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2014 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 14 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2014 på 16,5 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com

Om oss

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com .