Kværner ASA: Første kontrakt for Kværner i nytt landanlegg-marked

Report this content

27. februar 2019: Kværner har fått en kontrakt for installasjon av nytt utstyr til produksjonslinje B ved Hydros aluminiumsverk på Husnes. Oppdraget fra Hydro markerer et viktig steg i Kværners strategi for å utvide virksomheten også utenfor oljebransjen. Den nye kontrakten er verdt rundt 200 millioner kroner og prosjektet skal være ferdig i 2020.

Anlegget på Husnes i Hordaland produserer i dag aluminium på en av to produksjonslinjer, etter at produksjonslinje B ble midlertidig stengt under finanskrisen i 2009. Nå skal denne delen av anlegget åpnes igjen, men først skal elektrolyseceller og en del annet utstyr byttes ut.

I det nye prosjektet skal Kværner først bistå i demonteringen av deler av det gamle utstyret. I neste steg skal selskapet utføre vedlikehold på deler av det eksisterende anlegget, og deretter installere nytt utstyr, inkludert strømskinner  og elektrolyseceller.

På topp vil Kværner ha rundt 60 personer involvert i prosjektet. Arbeidet starter umiddelbart, med en kompakt prosjektledelse og en flerfaglig prosjektorganisasjon som skal stå for utførelsen av det mekaniske arbeidet og montering av nytt utstyr.

I Husnes-oppdraget skal Kværner montere rundt 1,5 millioner forskjellige deler. Med 200 elektrolyseceller er mange av komponentene som skal installeres relativt like. For utførelsen av kontrakten har Kværner derfor planlagt å utnytte mye av sin kunnskap fra olje og gassprosjekter om industrialisering av arbeidsoperasjoner, og dermed bidra til høy produktivitet i gjennomføring av aluminiumsprosjektet.

 «Kværner har en solid posisjon for å levere olje og gassanlegg både offshore og på land til oljeselskaper. Vi har lagt en strategi der vi sikter på å utvide vår virksomhet i markeder utenfor oljebransjen, og blant annet bistå selskaper som eier prosessanlegg på land. Vi ser flere muligheter for å utnytte den ekspertisen vi har med oss innen HMS, prosjektledelse, flerfaglig kompetanse, kontroll på budsjett, og ikke minst kvalitet på den ferdige installasjonen. Det er svært viktig for oss å få et første oppdrag som dette fra Hydro, som er en ledende aktør», sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.

I 2018 var rundt 10 prosent av Kværners omsetning knyttet til arbeid innenfor utvalgte vekstsegmenter. Målet er å øke denne andelen i årene fremover.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediehenvendelser:

Torbjørn Andersen, Vice President IR & Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Odd Naustdal, Head of Communications, West Norway, Kvaerner: Tel.: +47 905 76 079, email: odd.naustdal@kvaerner.com

Investorhenvendelser:

Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,2 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2018 på 10,6 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER".

For mer informasjon, se www.kvaerner.com. For å abonnere eller avslutte abonnementet på våre pressemeldinger, vennligst gå til denne nettsiden: http://www.kvaerner.com/subscribe