Kværner ASA: Haugan slutter som sjef for Kværner og blir leder for Aker Energy

Jan Arve Haugan slutter som konsernsjef i Kværner, og begynner fra 1. mars 2018 som konsernsjef i det nyetablerte Aker Energy. Idar Eikrem, som er finansdirektør, er av styret konstituert som midlertidig konsernsjef.

Haugan har vært konsernsjef i Kværner siden utskillelsen fra Aker Solutions og etableringen som eget børsnotert selskap sommeren 2011.

«Under Jan Arve Haugans ledelse har Kværner utviklet seg til et ledende, anerkjent oljeservice-selskap med leveranse av komplette prosjekter som vår spesialitet. Konkurransekraften og prosjektgjennomføringen, og dermed også resultatene, har fortsatt å forbedre seg. Samtidig med en krevende periode i markedet har Kværner med Jan Arve ved roret levert 26 kvartaler på rad med godt resultat, og uten å overraske negativt ved noen av dem. Styret ønsker å uttrykke sin takk til Jan Arve for hans innsats som sjef for Kværner. Vi ønsker ham lykke til med den nye oppgaven han nå begynner på» sier styreleder Leif-Arne Langøy.

Jan Arve Haugan sier:

«Med opprettelsen av Aker Energy kom det opp en ny spennende mulighet for meg. Etter min mening er dette et godt tidspunkt for å overlate stafettpinnen til andre. Selskapet er solid. Kværners viktigste styrke er de 2 700 ansatte, en fantastisk gruppe mennesker, samt en god bedriftskultur og to veldrevne anlegg på Stord og i Verdal». 

Styret har engasjert et lederrekrutteringsselskap for å bidra til å finne den riktige etterfølgeren for å videreutvikle Kværner.

«Vi vil evaluere både interne og eksterne kandidater. Inntil en ny leder er på plass vil Idar Eikrem fungere midlertidig som konsernsjef», sier styreleder Langøy.

Idar Eikrem (55) begynte i Kværner i april 2016 som konserndirektør for finans. Han har omfattende erfaring fra et bredt spekter av topplederstillinger, inkludert innen finans og omstilling. Han har en mastergrad i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen i Bergen, og han er statsautorisert revisor.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP IR & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364, epost: ingrid.aarsnes@kvaerner.com

Mediehenvendelser:
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 928 85 542   , epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2017 på 8,1 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12