Kværner ASA: Innkalling til generalforsamling i Kværner ASA

18. mars 2015 - Vedlagt er innkalling til Kværner ASAs ordinære generalforsamling inkludert påmeldings- og fullmaktsskjema, valgkomiteens innstilling, styrets forslag til generalforsamlingens beslutninger, samt styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler i Drammensveien 264, Vækerø, 0283 Oslo. Trykt utgave av innkallingen postlegges til aksjeeierne i dag.

Innkallingen med vedlegg, gjeldende vedtekter, Årsrapport og Samfunnsansvarsrapport for 2014 er tilgjengelig på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364

Media: Torbjørn Andersen, VP Communications, Mob: +47 928 85 542

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 3 000 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2014 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 14 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2014 på 16,5 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12