Kværner ASA: Innkalling til generalforsamling i Kværner ASA

18. mars 2015 - Vedlagt er innkalling til Kværner ASAs ordinære generalforsamling inkludert påmeldings- og fullmaktsskjema, valgkomiteens innstilling, styrets forslag til generalforsamlingens beslutninger, samt styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.

Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler i Drammensveien 264, Vækerø, 0283 Oslo. Trykt utgave av innkallingen postlegges til aksjeeierne i dag.

Innkallingen med vedlegg, gjeldende vedtekter, Årsrapport og Samfunnsansvarsrapport for 2014 er tilgjengelig på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364

Media: Torbjørn Andersen, VP Communications, Mob: +47 928 85 542

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 3 000 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2014 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 14 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2014 på 16,5 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com .