Kværner ASA: Kværner investerer i nytt kaianlegg på Stord

13. februar 2018 - Kværner planlegger å investere 370 millioner kroner i et nytt kaianlegg ved selskapets anlegg på Stord. - Målet med denne oppgraderingen vil være å gjøre verftet mer fleksibelt. Vi investerer nå for å styrke konkurransekraften vår, og denne utvidelsen skal posisjonere Kværner for leveranser av nye løsninger til både olje- og gassprosjekter og andre offshore markeder, sier konsernsjef Jan Arve Haugan.

Investeringen avhenger av Kværner-styrets godkjennelse innen kort tid. Bakgrunnen for investeringsplanen er et olje- og gassmarked i endring. Det forventes flere prosjekter på dypt vann som betyr en økende etterspørsel etter flytende installasjoner.

«Det er avgjørende med et fleksibelt anlegg, som har god kapasitet og som understøtter feilfri prosjektgjennomføring og levering på avtalt tid.  Et utvidet kaianlegg gir større muligheter for både kranløft og utrustningsarbeid. Det vil styrke vår produktivitet for sammenstilling og ferdiggjøring, ikke bare for prosjekter av samme type som Johan Castberg, men også for fremtidige prosjekter der integrasjon eller oppgradering av flytende plattformer kan utføres mer effektivt når utvidelsen er gjort», sier Haugan.

Utvidelsen vil øke kai-kapasiteten ved verftet med 266 meter, og gi 17 000 kvadratmeter nytt produksjonsareal ved anlegget. Vanndybden ved den nye kaien blir 16 meter, noe som vil muliggjøre kai-ligge for de fleste typer flytende offshoreinstallasjoner. I tillegg forlenges kranbanen med rundt 100 meter, som vil medføre at installasjoner som ligger ved den nye «Vestkaien» vil få økt krandekning av den store 1 050 tonns traverskranen «Storen».

«Investeringen i «Storen» i 2012 har nærmest revolusjonert måten vi sammenstiller plattformer, forbedret sikkerheten, økt kvalitet og bedre produktivitet. Det er blitt en veldig god investering for Kværner og våre kunder. Med ny kai blir krandekningen enda bedre, noe som vil gi oss ytterligere utnyttelse av kran-investeringen fra 2012», sier konserndirektør for EPCI Steinar Røgenes.

«Andre fordeler med den nye kaien er at den vil gi oss et alternativt innlastingsområde for moduler fra underleverandører, og for strukturer som skal til demoleringsanlegget vårt på Eldøyane. Det gjør oss også bedre i stand til å jobbe med flere store og mindre prosjekter i parallell. I tillegg vil kaien gi oss fleksibilitet og muligheter inn mot potensielle nye markeder», sier Røgenes.

Hovedprosjekteringen av kai-utvidelsen er i gang, og detaljprosjektering vil starte umiddelbart etter styrets godkjennelse. Oppstart av det fyiske arbeidet er planlagt i mars, med planlagt ferdigstillelse i løpet av første halvdel av 2020.

Det første prosjektet som vil benytte kaien er det flytende produksjonsskipet (FPSO) til Johan Castberg-feltet, som Kværner skal bygge plattformdekket til.  Skrog og boligmodul bygges i Singapore, men de skal deretter til Kværners verft på Stord for integrasjon og ferdigstillelse.

«Kværner har siden børsnotering i 2011 allerede investert rundt en milliard kroner i selskapets to anlegg på Stord og i Verdal. Med denne investeringen blir totalsummen mer enn 1,3 milliarder kroner, hvor nærmere 75 prosent av dette er offensive investeringer for å forbedre egen produktivitet og styrke vår konkurransekraft», sier Haugan.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediehenvendelser:
Odd Naustdal, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 905 76 079, epost: odd.naustdal@kvaerner.com

Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP IR & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364, epost: ingrid.aarsnes@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2017 på 8,1 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.