Kværner ASA: Kværner og Aker Solutions intensjonsavtale for Johan Sverdrup fase 2

Report this content

5. april 2018 - Kværner har i et 50/50 fellesskap med Aker Solutions inngått intensjonsavtale med Statoil for modifikasjoner av stigerørsplattformen og feltsenteret for Johan Sverdrup utbyggingen. Oppdraget vil gi omfattende positive ringvirkninger for et bredt spekter av Kværners og Aker Solutions' underleverandører.  På topp vil arbeidet involvere omtrent 2 000 ansatte i de to selskapene samt personell hos underleverandører. Avtalen er totalt verdt rundt 3,4 milliarder kroner.

Kværner og Aker Solutions skal gjennom et 50/50 eid samarbeidsselskap gjennomføre ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av en ny utstyrsmodul på rundt 5 000 tonn for stigerørsplattformen. I tillegg omfatter avtalen modifikasjonsarbeid på feltsenteret, og installasjon- og integrasjonsarbeid ute på feltet i forbindelse med fase 2 av utbyggingen. Arbeidet vil starte i andre kvartal 2018 og ferdigstilles i 2022.

Arbeid med selve modulen vil bli utført av Kværner ved selskapets spesialiserte anlegg på Stord. For Kværner vil toppbemanningen på prosjektet være rundt 550 personer. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 2 000 personer.

"Vi ser frem til å jobbe sammen med Aker Solutions i et fokusert samarbeidsselskap med en felles prosjektledergruppe. Vi vil gjennomføre det nye prosjektet basert på alle forbedringer vi de siste årene har gjort for økt produktivitet og kostnadsreduksjoner", sier Elly Bjerknes, konserndirektør med ansvar for plattformprosjekter i Kværner.

Kværner er allerede en av leverandørene med flest oppdrag til første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. Kontraktene som tidligere er inngått inkluderer plattformdekket til utstyrs- og boligplattformen, de tre største og mest kompliserte stålunderstellene, samt bistand til oppkoblingsarbeidet for stigerørsplattformen ute på feltet sammen med Aker Solutions. Aker Solutions har tidligere i år ferdigstilt tidligfaseprosjektering (FEED) for fase 2 av feltutbyggingen, inkludert modulen og arbeid for å integrere denne med stigerørsplattformen.

"For oss i leverandørindustrien er det gledelig å se at våre omfattende forbedringstiltak gir slike resultater som vi ser i dag. Kværners strategi er å vokse innen markedet for oppgradering og modifikasjon, typisk ved å bygge nye moduler slik som i dette prosjektet. Vår styrke er at vi over tid har bygget en ekspertise for å levere noen av de mest krevende prosjektene i verden. Basert på dette har Kværner blitt anerkjent i hele industrien for å levere sikkert, forutsigbart og til fastsatte tidsfrister", sier Idar Eikrem, interim konsernsjef i Kværner.

SLUTT

Informasjon til media:
Det holdes en kort pressekonferanse i Statoils lokaler på Fornebu kl. 10.00. Oppmøte i Statoils resepsjon senest kl. 09.40. Fra Kværner vil Idar Eikrem, interim konsernsjef og Elly Bjerknes, konserndirektør med ansvar for plattformprosjekter delta sammen med representanter fra Aker Solutions og Statoil.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Investor-henvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364   , email: ingrid.aarsnes@kvaerner.com

Media-henvendelser:
Torbjørn Andersen, kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 928 85 542   , email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2017 på 8,1 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12