Kværner ASA: Kværner signerer rammeavtale med Statoil for Njord A

4. april 2016 - Kværner har signert en rammeavtale med Statoil, på vegne av lisenspartnerne, for oppgradering av den halvt nedsenkbare plattformen Njord A. Samtidig har Statoil gjort den første tildelingen under rammeavtalen med en anslått verdi på 120 millioner kroner. - Vi er stolte av å bli tildelt dette prosjektet i hard konkurranse. Vi mener det er et resultat av våre omfattende tiltak for å øke vår konkurransekraft, og demonstrerer tillit til vår evne til å levere komplekse prosjekter til avtalt tid, sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

På grunn av utilstrekkelig strukturell integritet for fremtidig drift og boring, vil Njord A plattformen taues til land i 2016. I tillegg vil vertsoppholdet benyttes til en generell oppgradering av plattformen.

Prosjektets rammeavtale, signert av Statoil og Kværner, er basert på en prosjektgjennomføringsplan hvor Statoil, ved viktige milepæler, har opsjon på å igangsette gjennomføringen av ytterligere faser. Opsjonene for ytterligere arbeidsomfang inkluderer opphold på Kværners verft på Stord i forkant av endelig investeringsbeslutning, gjennomføring av EPC-fasen for plattformoppgraderingen og ulike modifikasjoner og tjenester til Statoil.

Den første tildelingen under rammeavtalen ble gjort i dag for front-end engineering og design (FEED) for prosjektet. Ingeniørarbeidet vil bli gjennomført av Aker Solutions MMO som underleverandør i et integrert team med Kværner.

Njord A ble opprinnelig levert av nåværende Kværner på Stord i 1997.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Media: Odd Naustdal, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: + +47 905 76 079

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 800 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2015 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på over 12 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2015 på 14,3 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12