Kværner ASA: Kværner tildelt byggekontrakt på støttestruktur for Yme-prosjektet

Report this content

16. november 2017 - Kværner har i dag blitt tildelt en kontrakt med Repsol Norge AS for bygging av en permanent støttestruktur for Caissonen til Yme New Development prosjektet.

Kontrakten som har en verdi på om lag 70 millioner kroner er en fabrikasjonskontrakt. Kværners arbeidsomfang består av innkjøp av materialer, og bygging av den 38 meter høye og om lag 1 300 tonn tunge støttestrukturen for Caissonen til Yme-prosjektet. Planlegging, innkjøp og metodearbeid starter umiddelbart, mens fabrikasjon i Verdal starter i januar 2018. Leveranse er planlagt i juni 2018. Oppdraget med byggingen av støttestrukturen vil beskjeftige rundt 60-70 personer ved Kværners verft i Verdal i byggeperioden.

- Dette er en viktig kontrakt for verftet i Verdal som kapasitetsmessig passer godt inn sammen med byggingen av stålunderstellene for bore- og prosessplattformene til Johan Sverdrup og de fire blisterne til Njord som skal leveres neste år, sier Sturla Magnus, konserndirektør i Kværner med ansvar for Structural Solutions og verftet i Verdal.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Mediehenvendelser:
Tove Strand Trana, Kommunikasjonssjef region midt-Norge, Kværner, Mob: +47 464 01 103
 
Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364  

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 600 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2016 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 8 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2017 på 8,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.