Kværner ASA: Kværner tildelt jacket FEED studie på Johan Sverdrup fase 2

21. mars 2017 - Kværner har inngått kontrakt med Statoil om leveranse av en FEED studie på Johan Sverdrup fase 2 for P2 jacket. Arbeidet skal utføres av Kværners spesialiserte engineeringgruppe for design av stålunderstell. Kontrakten er et avrop på rammeavtalen som ble inngått mellom Statoil og Kværner i 2014, og har en verdi på rundt 6 millioner kroner med opsjoner på tilleggsstudier for å utrede alternative installasjonsmetoder.

Formålet med FEED-studien er å utvikle og modne konseptet for stålunderstellet til prosessplattform 2 - P2 jacket for å utvikle teknisk dokumentasjon til riktig nivå for oppstart av detaljprosjektering eller EPC kontrakt, samt etablere nødvendige grensesnitt til andre deler av Johan Sverdrup fase 2 og etablere grunnlag for en sikker gjennomføring med minimal vekst og endringer i prosjektfasen.

- Denne kontrakten er svært viktig for Kværner, og for vår posisjon som en ledende leverandør av jacket-design og prosjekter, samt som jacket EPC-leverandør (Engineering, procurement, construction). Kontrakten representerer også et volum som sikrer arbeidet til en stor andel av våre ingeniører innenfor stålunderstell frem mot våren 2018. I tillegg er kontrakten for Kværner strategisk viktig i et lengere perspektiv. Ved å komme inn på FEED er vi tett på utviklingen - og sikrer oss dermed en god posisjon for fremtidige EPC kontrakter, sier konserndirektør med ansvar for jackets, Sturla Magnus.

Jobben starter umiddelbart og vil gå frem til levering av endelig FEED studierapport 1. februar 2018.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Mediehenvendelser:
Tove Strand Trana, kommunikasjonssjef Midt-Norge, Kværner, Mob: +47 464 01 103

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364
 
Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.
I 2016 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 8 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2016 på 6,5 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com