Kværner ASA: Kværner tildelt kontrakt for offshore hook-up av stigerørsplattformen for Johan Sverdrup

31. januar 2017 - Kværner er sammen med Aker Solutions tildelt en kontrakt for offshore hook-up av stigerørsplattformen for Johan Sverdrup. Kværner og Aker Solutions vil jobbe integrert med Statoil og bistå i alle deler av prosjektgjennomføringen. Arbeidet vil i hovedsak bestå av planlegging, ledelse og sammenkobling av de syv plattformmodulene som kommer til Norge i 2. kvartal 2018.

Kværner vil formelt være underleverandør til Aker Solutions, og avtalen har en estimert verdi på rundt 450 millioner kroner for Kværner.

«Vi er svært glade for å vinne denne kontrakten i samarbeid med Aker Solutions. Dette er nok en bekreftelse på at vår erfaring og ekspertise innenfor offshore hook-up og ferdigstillelse er etterspurt», sier Terje Johansen som er ansvarlig for hook-up og ferdigstillelse i Kværner.

Prosjektet starter i februar 2017 og vil i forberedelsesfasen sysselsette opp til 100 personer totalt. Dette arbeidet vil bli utført i Stavanger. I gjennomføringsfasen fra sommeren i 2018 kan opp mot 1 000 personer bli involvert i arbeidet.

Kontrakten inneholder også opsjoner for offshore hook-up av prosess- og boligkvarterplattformene for Johan Sverdrup. Disse skal etter planen installeres på feltet i 2019.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kvaerner, Mob: +47 950 38 364

Mediehenvendelser:
Odd Naustdal, Head of Communications West Norway, Kvaerner, Mob: +47 905 76 079,

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2015 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på over 12 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. September 2016 på 8,4 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com .