Kværner ASA: Kværner tildelt mer Njord-arbeid

14. september 2016 - Statoil har under rammeavtalen for oppgradering av Njord A tildelt Kværner et pre EPC-oppdrag som inkluderer forberedelser og dokking av plattformen. Estimert verdi på dette arbeidet er rundt 350 millioner kroner.

Kværner inngikk 1. april en rammeavtale med Statoil for oppgradering av den halvt nedsenkbare plattformen Njord A. Prosjektets rammeavtale er basert på en prosjektgjennomføringsplan hvor Statoil har opsjon på å igangsette gjennomføringen av ytterligere faser. Opsjonen for front-end engineering og design (FEED) ble erklært samtidig som rammeavtalen ble inngått. I mai erklærte Statoil opsjonen for landligge ved Kværners verft på Stord.

Opsjonen som nå er erklært gjelder forberedelser til ombygging og gjennomføring av dokking av plattformen, som blant annet inkluderer fjerning av boretårn, flammebom, livbåtarrangement og inspeksjon. Prefabrikasjon av tidskritiske elementer, i hovedsak to pongtonger som skal øke plattformskrogets flyteevne, er også en del av arbeidet.

Plattformen ligger nå fortøyd til kai ved Kværner, hvor den vil ligge til boretårn, flammebom og livbåter er tatt av. Parallelt med dette vil fabrikasjonen av de to nye pongtongene pågå. Dokkfasen er ventet å vare ut august 2017.

Njord A ble levert fra daværende Aker Stord i 1997.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Investor relations:
Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations & Communication, Kvaerner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364, email: ir@kvaerner.com

Media henvendelser:
Odd Naustdal, Head of Communications, Kvaerner West Norway, Mob: +905 76 079, email: odd.naustdal@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2015 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på over 12 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2016 på 10,2 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12