Kværner ASA: Protokoll fra Kværner ASAs ordinære generalforsamling 2018

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert som melding til Oslo Børs 1. mars 2018.
Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Investor Relations:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364, email: ir@kvaerner.com

Media:
Torbjørn Andersen, kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2017 på 8,1 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Media/Subscribe-to-releases/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner