Kværner ASA: Protokoll fra Kværners ASAs ordinære generalforsamling 2019

28. mars 2019 - Kværner gjennomførte ordinær generalforsamling torsdag 28. mars 2019 i Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert som melding til Oslo Børs 6. mars 2019.
Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.kvaerner.com.

SLUTT

For further information, please contact:

Investor Relations:
Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, +Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Media:
Torbjørn Andersen, Head of Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

About Kvaerner:
Kvaerner is a leading provider of engineering, procurement and construction (EPC) services, and delivers offshore installations and onshore around the world. Kværner ASA, through its subsidiaries and affiliates ("Kvaerner"), is an international contractor and preferred partner for oil and gas operators and other engineering and fabrication contractors. Kvaerner and its approximately 2 700 HSSE-focused and experienced employees are recognised for delivering some of the world's most amazing and demanding projects.

In 2018, Kvaerner's Field Development segment had consolidated annual revenues of NOK 7.2 billion and the company reported an order backlog at 31 December 2018 of NOK 10.6 billion. Kvaerner is publicly listed with the ticker "KVAER" at the Oslo Stock Exchange. For further information, please visit www.kvaerner.com.

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/subscribe

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com .