Kværner ASA: Rammeavtale med Aker BP for offshore plattformprosjekter

7. april 2017 - Kværner er en av flere leverandører som er valgt av Aker BP for langsiktige rammeavtaler. Avtalen dekker konstruksjon og oppkopling av faste installasjoner, inkludert plattformdekk og stålunderstell. Det første prosjektet forventes å bli den normalt ubemannede installasjonen på Valhall vestflanke.

I olje- og gassindustrien har Aker BP tatt en ledende rolle i å drive gjennom større reduksjoner av kostnader og gjennomføringstid og samtidig forbedre HMS. Operatørens ambisjon er å øke produktiviteten, kvaliteten, flyt- og tidseffektiviteten i verdikjeden, og gjennom dette øke verdiskapningen og konkurransekraften til selskapet. Et strategisk viktig element i dette forbedringsarbeidet er å inngå langsiktige- og gjensidig forpliktende samarbeid med strategisk viktige leverandører.

Intensjonen med de inngåtte rammeavtalene er at Aker BP i selskapets feltutviklings- og modifikasjonsprosjekter utvikler og jobber i en mer integrert modell for prosjektgjennomføring; en «plattform-allianse» for hvert prosjekt.  Under Aker BPs ledelse vil Kværner og de andre medlemmene i alliansen jobbe integrert og med et «en for alle, alle for en» tankesett.

- Målet vårt er å jobbe mer effektivt sammen med leverandørene, samt å gjøre den totale tiden det tar å få levert det endelige produktet så kort som mulig. Vi vil jobbe sammen som et integrert team med felles insentiver for å redusere kostnader og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter, sier direktør for prosjekter i Aker BP, Olav Henriksen.

Med rammeavtalen, inkluderer Kværners rolle i alliansen fabrikasjon av stålunderstell og plattformdekk for faste installasjoner. I avtalen er assistanse i forbindelse med oppkobling og idriftsettelse også definert som sentrale oppgaver for Kværner i kommende prosjekter. Verdien av avtalen vil avhenge av hvilke fremtidige prosjekter Aker BP tildeler Kværner under rammeavtalen.

- At Kværner blir en strategisk alliansepartner med Aker BP gir betydelige forretningsmuligheter. Vår rolle i alliansen betyr at vi kan utnytte ekspertisen og leveringsevnen fra hele Kværners organisasjon på Stord, Verdal og Fornebu. Avtalen er også en viktig pådriver for videre utvikling av nye løsninger som Kværners Subsea on a Stick®-konsept for mindre, kostnadseffektive ubemannede plattformer», sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Rammeavtalen gjelder for seks år med opsjon på ytterligere fire år.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Mediehenvendelser:
Tove Strand Trana, Kommunikasjonssjef Midt-Norge, Kværner, Mob: +47 464 01 103
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mob: +47 928 85 542

Investorhenvendelser:
Ingrid Aarsnes, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 950 38 364

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2016 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 8 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2016 på 6,5 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER".For mer informasjon se www.kvaerner.com.