Kværner ASA: Resultat for første kvartal 2014

13. mai 2014 -  Forutsigbare leveranser i første kvartal. Kværner hadde en god positiv utvikling i de finansielle resultatene sammenliknet med forrige år.  Driftsinntektene for første kvartal 2014 ble på 3 489 millioner kroner, en økning på 31 prosent sammenliknet med 2 663 millioner kroner i første kvartal  2013.  Resultat før skatt, renter, av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 170 millioner kroner. Dette representerer en forbedring på 55 prosent sammenliknet med en EBITDA på 110 millioner kroner for ett år siden. EBITDA marginen steg til 4,9 prosent i første kvartal 2014 fra 4,1 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. 

- Vi leverer forutsigbart, både i prosjektene vi gjennomfører og når det gjelder våre finansielle resultater. Vi prioriterer først og fremst en sikker gjennomføring av vår eksisterende prosjektportefølje i henhold til planer og budsjetter. Dette viderefører den positive trenden vi har etablert, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Kværner er en ledende leverandør av komplette oppstrøms olje- og gass plattformer og landbaserte anlegg til oljeselskaper. Den høye aktiviteten og den gode kapasitetsutnyttelsen fortsatte i første kvartal 2014. Ordreinngangen på 1,3 milliarder i første kvartal inkluderte to ferdigstillelseskontrakter  for Aasta Hansteen prosjektet i tillegg til vekst i eksisterende kontrakter.

- Dette er en industri med en høy grad av forutsigbarhet for når nye prosjekter kan forventes. Vi visste allerede for ett år siden at vi ville få en periode på 12-18 måneder med relativt få prosjekttildelinger. Dette har ikke vært, og er fortsatt ikke, en bekymring for oss, sett i lys av at vi for ett år siden hadde en ordrereserve på neste 30 milliarder kroner. Ved utgangen av første kvartal 2014 var ordreserven vår på nesten 20 milliarder kroner, og dette vil reflekteres i høy aktivitet i år og neste år. Samtidig er mange nye prosjekter ute på anbud i 2014 og 2015, og vi er optimistiske  når det gjelder våre muligheter innenfor Kværners satsningsområder, sier Haugan.

I løpet av mai 2014 fullfører forretningsområdet Jackets stålunderstellet for Totals Martin Linge prosjekt ved verftet på Verdal. Dette er for øyeblikket det siste stålunderstellprosjektet i ordreboka, men organisasjonen på Verdal vil bli benyttet på andre pågående prosjekter. Verftet på Verdal vil i tillegg bidra med fabrikasjon til det landbaserte ekspansjonsprosjektet på Nyhamna.

- Vi evaluerer mulighetene for fremtidig produksjon av stålunderstell på Verdal. Vi vil konkludere vårt syn på mulighetene for å fortsette denne produksjonen før sommeren.

Ved presentasjonen av fjerde kvartal i februar meldte Kværner at de pågående forbedringsprosjektene forventes å resultere i en kostnadsreduksjon på 15 prosent for et typisk EPC prosjekt.

- Det gleder meg å kunne si at implementeringen av disse forbedringstiltakene går raskere fremover. Det gjenstår mye hardt arbeid, men jeg ønsker å takke organisasjonen for engasjementet alle viser. Jeg er overbevist om at forbedringene vil sikre at vi er i en god posisjon til å vinne de nye prosjektene vi prioriterer å by på, avslutter Haugan.

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

For nærmere informasjon, kontakt:

Investor Relations: Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations & Communications, Kværner, Tel:+47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364

Media: Torbjørn Andersen, VP Communications, Kværner, Mob: +47 928 85 542
  
Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets mer enn 2 800 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2013 hadde Kværner gruppen av selskaper en samlet omsetning på 13 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2013 på i underkant av 20 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com .