Kværner ASA: Resultat tredje kvartal 2012

31. oktober 2012 - Kværner rapporterte driftsinntekter i tredje kvartal 2012 på 2 430 millioner kroner. Resultat før skatt, renter, av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 109 millioner kroner, noe som ga en EBITDA-margin på 4,5 prosent, inkludert en positiv nettoeffekt på 42 millioner kroner fra salget av EPC Center Houston. Ekskludert effekten fra salget var EBITDA-marginen 2,8 prosent. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 21 788 millioner kroner.

-Den høye ordrereserven gir et solid fundament for vår virksomhet og er et godt utgangspunkt for selskapets drift i 2013, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Driftsinntektene i tredje kvartal 2012 endte på 2 430 millioner kroner sammenliknet med 2 623 millioner kroner i tredje kvartal 2011. EBITDA endte på 109 millioner kroner, ned fra 169 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA for kvartalet inkluderer en positiv nettoeffekt på 42 millioner etter salget av EPC Center Houston i juli i år. EBITDA-marginen for tredje kvartal 2012 ble 4,5 prosent, ned fra 6,4 prosent i samme periode i 2011. I tillegg til effekten fra EPC Center Houston er EBITDA påvirket av innfasingstidspunktet for prosjekter, der noen prosjekter er i avslutningsfasen, mens andre er i en tidlig fase før fortjeneste inntektsføres.

Selskapets nye utbyttepolitikk med ambisjon om halvårlige utbytteutbetalinger er implementert. Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok 9. oktober et utbytte på 53 øre per aksje.

Med utgangspunkt i den driftsmessige utviklingen så langt i 2012 forventer Kværner fortsatt at driftsinntektene for året vil bli lavere en de har vært historisk. Utviklingen i tredje kvartal fører likevel til at Kværner forventer at EBITDA-marginen for upstream-segmentet vil ende innenfor det normaliserte nivået på 5-10 prosent. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til legacy-prosjekter.

- Aktivitetsnivået har vært høyt i kvartalet. Vi har levert anbud på en rekke prosjekter og vi forventer tildelinger av nye kontrakter i løpet de neste kvartalene, sier Haugan.

Hele rapporten og presentasjonen på engelsk kan lastes ned fra www.kvaerner.com og fra linkene under.

SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Investor relations:

Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations, Kværner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364

Media:

Mariken Holter, SVP Communications, Kværner, Tel: +47 67 52 74 35, Mob: +47 91 78 73 58

Kværner ASA er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har over 3 200 HMS fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen"). Kværner er en internasjonal leverandør som planlegger og realiserer noen av verdens mest krevende prosjekter som en foretrukket partner for olje- og gassoperatører innenfor både opp- og nedstrømsvirksomhet, industriselskaper, samt ingeniør- og fabrikasjonsleverandører.

I 2011 hadde Kværner gruppen av selskaper en samlet omsetning på 13 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2012 på over 21 milliarder kroner. Kværner ble børsnotert på Oslo Børs 8. juli 2011 med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com.