Kværner ASA: Resultat tredje kvartal 2015

Report this content

6. november 2015 - Kværners finansielle resultat (justert EBITDA) for tredje kvartal økte til 148 millioner kroner. Dette er en økning på 36 prosent fra forrige kvartal da resultatet var på 109 millioner kroner. Med den siste kontrakten i oktober for det tredje understellet til Johan Sverdrup plattformene er ordreboken fortsatt på et nivå som gir tilfredsstillende forutsigbarhet. Flere prosjekter er nå inne i krevende faser. Likevel er alle leveranser på plan i henhold til det som er avtalt med de respektive kundene.

Driftsinntektene i tredje kvartal ble 2 858 millioner kroner. Dette var en nedgang fra 3 125 millioner i andre kvartal. EBITDA marginen (resultat før skatt, renter, av- og nedskrivninger) ble likevel forbedret fra 3,5 prosent i andre kvartal til 5,2 prosent i tredje kvartal.

«Vi er på plan både når det gjelder gjennomføring av prosjekter og styrking av konkurransekraft. Kværner har en solid finansiell plattform uten gjeld. Kundene våre verdsetter i økende grad verdien av vår ekspertise for forutsigbare leveranser. Mange aktører har nå bare fokus på nedskalering. Kværner vil kombinere den pågående restruktureringen med spissede investeringer i anlegg og mer kompetanse. Vi sikter på å ivareta vår robusthet for å komme ut av denne krevende perioden sterkere og mer fleksible», sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Ordrereserven var 17 742 millioner kroner i andre kvartal i år, og endte på 16 232 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Ordreinngangen i tredje kvartal var på 2 027 millioner kroner.

«Mens nedgangstidene i industrien har pågått, har Kværner vist konkurransekraft og videreført forutsigbarheten på et godt nivå. Vi har i løpet av 2015 vunnet en rekke kontrakter som var på toppen av vår prioriteringsliste i 2014. Vi ser at antallet prospekter er redusert for de neste 12 månedene. Samtidig er det noen interessante muligheter der vår ekspertise kan passe godt. I løpet av de kommende kvartalene vil vi gjennomføre pågående programmer for økt konkurransekraft og bruke dette for å posisjonere oss for utvalgte prosjekter», avslutter Haugan.

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og på www.kvaerner.com.

SLUTT
For nærmere informasjon, kontakt:

Investor Relations:
Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations & Communications,
Kværner, Tel:+47 67 59 50 46, Mob: +47 950 8 364

Media:
Torbjørn Andersen, VP Communications, Kværner, Mob: +47 928 85 542

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 2 900 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2014 hadde Kværner gruppen en samlet omsetning på nær 14 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2015 på 16,2 milliarder kroner. Kværner er børsnotert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon se www.kvaerner.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12