Kværner bevarer finansiell robusthet og tar sikte på vedtak om nullutbytte på generalforsamling

Report this content

19. mars 2020 - Kværner følger utviklingen av covid-19 virus-utviklingen med dyp bekymring og med full oppmerksomhet på bruk av alle nødvendige tiltak for å beskytte livet og helsen til våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet rundt oss. Samtidig iverksetter selskapet forholdsregler for å sikre minst mulig negativ påvirkning på våre pågående prosjekter og fremtidige forretningsmuligheter.

Kværner har en robust finansiell plattform, og derfor et godt grunnlag for å håndtere dagens globale situasjon med minst mulig forstyrrelser på vår virksomhet. Med den raske eskaleringen av virussituasjonen, er det nå viktig å opprettholde selskapets finansielle robusthet.

Kværners styre, i full enighet med Kværners administrasjon, anmoder aksjonærene i Kværner ASA om å ikke godkjenne det tidligere forslaget om utbytte på kr 0,50 per aksje. Godtar generalforsamlingen den 24. mars 2020 dette forslaget, vil det ikke bli utdelt noe utbytte nå. Dette vil styrke Kværners evne til å håndtere situasjonen og å kunne levere fremtidige resultater og skape verdier til aksjonærene.

Basert på de samme prinsippene har valgkomiteen endret sitt forslag til generalforsamlingen, og foreslår nå ingen økning i kompensasjonen til styrets medlemmer. Det endrede forslaget fra valgkomiteen ligger vedlagt, sammen med endret forslag til vedtak.

Begge disse tiltakene for å ivareta finansiell robusthet og å opprettholde selskapets fleksibilitet, støttes av hovedaksjonær Aker Kværner Holding og dets to eiere, Aker ASA og den norske stat.

Videre har Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken foreslått at hans årlige grunnlønn reduseres med 10 prosent. Dette gjøres som et ekstra tiltak for å styrke selskapets økonomiske plattform gjennom denne perioden. Styrets medlemmer støtter dette forslaget som vil bli iverksatt umiddelbart.

Kværner er anerkjent av interessenter som ledende innen gjennomføring av energiprosjekter, og selskapet realiserer verdier for kunder og samfunn. Vi er bevist på vårt ansvar i samspillet med omgivelsene rundt virksomheten, og for å redusere risikoen for å spre viruset har bedriften iverksatt omfattende tiltak for å beskytte liv og helse.

Kværner har også besluttet å donere fem millioner kroner til hver av de kommunale helsemyndighetene i Stord og Verdal. De totalt ti millioner kronene vil bidra til å støtte de respektive instansene i å redusere spredning av corona-viruset. Selskapet har også donert verneutstyr, inkludert beskyttende ansiktsmasker og vernedrakter, til de lokale helsemyndighetene. I tillegg har Kværner demobilisert innleid personell i leir på verftene i Stord og Verdal, og alt kontorpersonell benytter hjemmekontorløsninger der hvor det er mulig. Når færre mennesker møtes fysisk på kontorer og verft, reduserer dette risikoen for spredning av virus.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser,
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore plattformer, landbaserte anlegg, flytende produksjonsenheter (eks FPSOs) og løsninger for fornybar energi.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2019 på 8,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med ticker-koden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/