Kværner med kontrakt for oppgradering av Kollsnes gassanlegg

Report this content

17. september 2020 |  Kværner har inngått en avtale med Wood Norge om leveranser knyttet til oppgraderingen av Gasscos gassbehandlings- og eksportanlegg på Kollsnes utenfor Bergen. Kværners hovedoppgave som underleverandør til Wood Norge er å bygge nye enheter for å øke kapasiteten for behandling av gass på deler av anlegget.  Kværners kontrakt er verdt cirka 200 millioner kroner, med noen muligheter for ytterligere omfang.

Kværners hovedområde i avtalen vil være fabrikasjon og installasjon av et nytt, fjerde prosesseringstog for prosessering av MEG (monoetylenglykol) som kommer med gassen fra Troll-reservoaret og andre offshore-felt gjennom havbunnsrørledninger til land.

Fabrikasjonen og sammenstillingen av modulen vil finne sted på Kværners anlegg på Stord fra sensommeren 2021. Både ferdigstillelse og all testing som kan gjøres på forhånd vil bli gjort på Stord,  før den sendes til Kollsnes for installasjon i andre halvdel av 2022.Kværners prosjektgruppe vil jobbe integrert med Woods team basert i Sandefjord, Norge og andre lokasjoner.–Kværner har vært en nøkkelleverandør til mange prosessanlegg på land, inkludert den første utviklingen av Kollsnes-anlegget på 1990-tallet og senere modifikasjoner. Vi vil bruke denne ekspertisen til gjennomføringen av dette nye oppdraget. Dette er også et eksempel på hvordan et landindustriprosjekt kan utføres mer effektivt ved å prefabrikkere store enheter på ett av våre verft før vi leverer en ferdig modul, sammenlignet med å bygge den samme enheten på et sted med mer begrensede fasiliteter og mer omfattende bruk av en tilreisende arbeidsstyrke på byggeplassen. Vi mener  det er flere slike kontraktsmuligheter på landprosjekter som vi kan forfølge, sier Sturla Magnus, Kværners konserndirektør for forretningsområdet Process and Structures.

For mer informasjon, kontakt:

Medie- og investorhenvendelser:

Torbjørn Andersen,  Vice President IR & Communications, Kværner, Mob: +47 928 85 542, e-post: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg. Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet. I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2020 på 9 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER".