Kværner og Fortum tar sikte på å samarbeide om industriprosjekter som CO2-fangst

Report this content

Karl Petter Løken_7740

Karl Petter Løken_7740

Karl Petter Løken_7740

Pekka_Lundmark_002

Pekka_Lundmark_002

Pekka_Lundmark_002

Fortum_kvaerner_v2

Fortum_kvaerner_v2

Fortum_kvaerner_v2

2. mars - Kværner og Fortum har signert en avtale om å samarbeide om identifisering, bygging og installering av fremtidige industriprosjekter. Et av prosjektene som vurderes er den potensielle realiseringen av et nytt og svært tiltrengt karbonfangstanlegg på Klemetsrud avfall-til-energi-anlegget i Oslo, Norge.

Som operatør av Klemetsrud-anlegget er Fortums mål å fange opp 400 000 tonn, dvs. 90 prosent, av anleggets CO₂-utslipp. Dette er det viktigste trinnet i å nå Oslo kommunes mål om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2022 og en reduksjon på 95 prosent innen 2030.

«Vi er veldig glade for å kunne styrke Forums energisatsing ytterligere gjennom å signere en  avtale med en partner som Kværner. Et av de mulige samarbeidsprosjektene er karbonfangst og lagring (CCS) for avfall-til-energi-anlegg. CCS er veldig godt egnet til å bekjempe klimaendringer og bidrar til å skape en renere verden», sier Fortums konsernsjef Pekka Lundmark

CO₂-fangst av denne skalaen utgjør også viktige steg i å nå Norges nasjonale mål for CO₂-reduksjon. Avfallshåndtering er en av de viktigste kildene for CO₂-utslipp rundt om i verden, og erfaringene og løsningene som brukes på Klemetsrud kan være en nøkkelfaktor i den internasjonale posisjoneringen av norsk industri innenfor disse områdene. Fortums initiativ vil bli vurdert i den kommende nasjonale planen for karbonfangst- og lagringsanlegg, som forventes konkludert og offentliggjort av den norske regjeringen innen utgangen av 2020.

«Fangst- og lagringsfasiliteter for CO₂ vil være et betydelig fokusområde for Kværner, og samarbeidet med Fortum er en stor fordel for oss. Vi er glade for å få være med på å drive endring gjennom å skape nye energisystemer, forbedre ressurseffektiviteten og tilby smarte løsninger for fremtiden», sier konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken.

Kværner har gjennom flere tiår levert krevende prosjekter som offshore olje- og gassplattformer og prosessanlegg på land til oljeselskaper og kunder i prosessindustrien. Selskapet er globalt anerkjent som en leverandør med kontinuerlig fokus på helse, sikkerhet og miljø, og som alltid leverer til avtalt kvalitet, tid og pris.

«Vi har i løpet av de siste femti årene utviklet et sett med ferdigheter, som omfatter utførelse av kompleks prosjektutvikling på EPCI-basis. Vi er også blant de mest erfarne entreprenørene når det gjelder strukturer og installasjoner til havs. Våre evner er anerkjente, verdifulle og ikke minst direkte overførbare til fornybartsegmentet», avslutter Løken.

Den nye avtalen med Fortum er i tråd med Kværners strategi om å utvide virksomheten innen fornybare og grønne løsninger. Tidligere leveranser til denne sektoren inkluderer rollen som hovedentreprenør for det store testsenteret for CO₂-fangst på Mongstad, Norge, og også levering av dusinvis av offshore vindenheter. Det forventes at Renewables gradvis vil bidra med 1/3 av Kværners samlede inntekter de kommende årene.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediehenvendelser,
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:

Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore plattformer, landbaserte anlegg, flytende produksjonsenheter (eks FPSOs) og løsninger for fornybar energi.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2019 på 8,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med ticker-koden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/