Kværner styrker resultater og fremtidsutsikter

Report this content

6. juli 2020 - Andre kvartal har vist positiv utvikling for både pågående prosjekter og for rammebetingelser sammenliknet med situasjonen i første kvartal da korona-pandemien startet. I sum er effekten en betydelig forbedring av de finansielle resultatene og av utsiktene til videre utvikling, sammenliknet med det selskapet har kommunisert tidligere. Kvaerner styrker resultater og fremtidsutsikter.

I første kvartal ble inntektsføringen av marginer for noen prosjekter midlertidig stanset, og disse effektene har blitt reversert i andre kvartal. Kværner forventer inntekter på rundt 1,5 milliarder kroner og EBITDA resultat på omtrent 175 millioner kroner for andre kvartal (Field Development segment). For hele året ventes inntektene å bli omlag 7,5 milliarder. Den tilhørende EBITDA marginen, ikke medregnet den forventede covid-19 effekten på omtrent 150 millioner kroner for hele 2020, ventes å bli rundt fem prosent.

Markedsutsiktene reflekterer igjen mulighet for gradvis vekst. Den midlertidige endring av petroleumsskatteregimet norske myndigheter vedtok i andre kvartal gir insentiver til oljeselskaper for å starte prosjekter. Dette gir betydelige positive markedsutsikter for Kværner.

Det er høy aktivitet for posisjonering og anbudsarbeid for nye kontrakter, spesielt innen fornybare næringer. Ordreinntaket i andre kvartal ble rundt 3,3 milliarder kroner, inkludert nye kontrakter og ordrer for tilleggsarbeid i pågående prosjekter.

Demobilisering av innleid prosjektpersonell ved verftene påvirket kostnadene negativt, som kommunisert ved første kvartal 2020. I løpet av andre kvartal har norske myndigheter startet å åpne for at utenlandsk, innleid prosjektpersonell kan reise til Norge. Ettersom Kværner alltid prioriterer HSSE vil remobiliseringen av innleide fortsette skrittvis for å sikre god kontroll. Remobiliseringen av innleide ressurser startet i mai og vil fortsette utover høsten. Kontorene er blitt gjenåpnet for normal drift, men det er fortsatt noen korona-relaterte beskyttelsestiltak.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Media henvendelser:
Torbjørn Andersen, Vice President, IR & Communications, Kvaerner, Tel: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investor Relations:
Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, +Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/