Kværner tildelt kontrakt på Hod

Report this content

9. juni 2020 – Aker BP har i dag inngått avtale med Kværner for levering av plattformdekket og stålunderstellet til den normalt ubemannede brønnhodeplattformen på Hod-feltet. Dette er det andre prosjektet for brønnhodeplattform-alliansen som ble etablert våren 2017 mellom Aker BP, Kværner, ABB og Aker Solutions. Oppdraget er et viktig skritt i Kværners strategi om å bli ledende på leveranser av kostnadseffektive ubemannede plattformer. Avtalen har en verdi på i underkant av 1 milliard kroner for Kværner.

«Vi er glade for at vi etter en meget krevende vår i dag kan sette i gang arbeidet med å bygge Hod brønnhodeplattformen sammen med våre alliansepartnere. I løpet av kort tid vil permitterte på Kværners anlegg i Verdal være tilbake i jobb. Ved dette anlegget i Midt-Norge er vi fra før i gang med leveranser til Equinor for stålunderstellet til den foreløpig siste plattformen på Johan Sverdrup som en del av fase to utbyggingen - samt moduler til produksjonsskipet Johan Castberg. Nå kommer Hod-prosjektet til å gi nytt arbeid det neste året. Dermed har Kværner et godt fundament for videre forbedring og videre utvikling av virksomheten», sier Karl-Petter Løken, konsernsjef i Kværner.

Kværners leveranse til Hod vil inkludere fabrikasjonsforberedelser, anskaffelser, fabrikasjon, klargjøring for sjøtransport, samt sammenkobling og assistanse til ferdigstillelse ute på feltet. Prefabrikasjon i Verdal starter i dag.

Stålunderstellet og plattformdekket skal være klart for levering og utskipning sommeren 2021. Sammenkobling og ferdigstillelse ute på feltet skjer umiddelbart deretter. I gjennomsnitt vil om lag 250 personer arbeide på prosjektet ved Kværners verksted i Verdal. Aktiviteten vil være høyest høsten 2020 da omtrent 400 personer kommer til å jobbe på prosjektet. Det estimeres at det totale antall årsverk for hele prosjektet når det leveres til Aker BP kan bli på om lag 5000 årsverk, inkludert alle ringvirkninger.

Den nye Hod-utbyggingen utnytter erfaringene fra leveransen av brønnhodeplattformen til Valhall Flanke Vest-prosjektet som ble levert i fjor sommer. Valhall Flanke Vest var den første brønnhodeplattformen levert gjennom brønnhodeplattform-alliansen. Ved levering satte denne plattformen en ny standard for hvor komplett en installasjon kan være før installasjon på feltet. Leveransen ble gjennomført uten alvorlige skader på mennesker eller miljø, og plattformen ble levert innenfor avtalt plan og budsjett. Den korte gjennomføringstiden bidro til at Aker BP kunne starte opp feltet mange måneder tidligere enn ved en normal gjennomføringsplan.

«Gjennom Valhall Flanke Vest-prosjektet fikk vi utviklet nye løsninger og iverksatt en rekke forbedringer innenfor sikkerhet og effektivitet. Samtidig fikk vi redusert kostnadsnivået for slike prosjekter. Dette har skapt oppmerksomhet i bransjen og flere oljeselskap vurderer nå slike utbygginger de kommende årene. Vi skal nå ta et steg videre med Hod som er en tilnærmet kopi av Valhall Flanke Vest, og vi ser store muligheter til å optimalisere vår gjennomføringsmodell gjennom gjenbruk av personell, anlegg og utstyr. Dette vil øke vår konkurransekraft ytterligere, og forhåpentligvis gjøre oss enda mer attraktive for fremtidige oppdragsgivere», sier Karl-Petter Løken.

Det holdes en pressekonferanse klokken 13.00 ved Kværners anlegg i Verdal, Hamnevegen 7, Verdal.

Til stede vil det være ledelse fra Aker BP og Kværner, samt sentrale norske politikere.

Oppmøte for presse er kl. 12.30 i Kværners portvakt for registrering og omkledning til verneutstyr.SLUTT

For nærmere informasjon, kontakt:

Mediehenvendelser:
Tove Strand Trana, Head of Communications Mid Norway, Kværner, Mob: +47 464 01 103

Investorhenvendelser:
Torbjørn Andersen, VP Investor Relations & Communications, Kværner, Mob: +47 928 85 542

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2020 på 7,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/