Kværners resultat økte, foreslår utbytte

12. februar 2020 - Kværners resultater for fjerde kvartal og for året 2019 endte på plan. Driftsinntektene for siste kvartal var 2 789 millioner kroner for Field Development segmentet, inkludert inntekter fra joint ventures. Dette er en økning på 58 prosent fra fjerde kvartal 2018, da inntektene var 1 755 millioner kroner. I den siste perioden var EBITDA 105 millioner kroner, en økning på 40 prosent sammenlignet med EBITDA i 2018 på 75 millioner kroner. Kværners styre foreslår å betale et utbytte på 0,50 kroner per aksje, tilsvarende rundt 55 prosent av nettoresultatet i 2019, og har oppdatert utbytte-policyen.

2019 var preget av ferdigstillelse av viktige prosjekter som utstyr- og boligplattformen for Johan Sverdrup fase 1 og den normalt ubemannede plattformen Valhall Flanke Vest, samt nye kontraktstildelinger. I tredje kvartal kunngjorde Kværner en ny organisasjon med tre driftsområder: Process & Structures, FPSOs og Renewables. Kort tid etter annonserte selskapet den første kontrakten innenfor Renewables området, 11 flytende betongskrog for vindturbinene i Hywind Tampen-prosjektet.

Vi er glade for at resultatene er i henhold til planen for 2019. Vi leverte flere viktige prosjekter i fjor, som muliggjorde at kundene våre kunne ta anleggene i bruk i henhold til sine planer eller til og med i forkant av planene. Vi begynner 2020 med et høyt aktivitetsnivå på verftene våre, og ordreboken inkluderer også viktige nye kontrakter vunnet i 2019. Parallelt forfølger vi også sentrale prospekter innenfor våre definerte markeder.

Totalt for 2019 økte driftsinntektene for Field Development segmentet med 30 prosent til 9 427 millioner kroner, mot 7 253 millioner kroner i 2018. Tilhørende EBITDA var 512 millioner kroner for 2019, mot 487 millioner kroner i 2018.

Det totale ordreinntaket i 2019 var 6 902 millioner kroner sammenlignet med 9 827 millioner kroner i 2018. Ordrereserven ved utgangen av 2019 var 8 200 millioner kroner, mens den ved utgangen av 2018 var 10 625 millioner kroner. Selskapet har 2 324 millioner kroner i kontant- og bankinnskudd, og null nettogjeld.

Det forventes at årlige inntekter og EBITDA vil bli lavere i 2020 enn i 2019. Dette er et resultat av markedssituasjonen med få nye ordrer i 2018 og 2019. Videre forventes det at viktige kontrakter vil bli tildelt i løpet av 2020, 2021 og utover. Kværners strategi er å utnytte disse markedsmulighetene til å utvikle og øke aktivitetene og resultatene de kommende årene.

Kværners finansielle resultater er en konsekvens av en virksomhet som er preget av langtidsprosjekter, og vurderes best ut fra lengre intervaller. Et solid finansielt grunnlag gir en god mulighet for vekst i nye segmenter og for å etablere allianser med strategiske partnere.

Styret har besluttet å endre utbytteprosedyren, der utbetaling av utbytte hittil har blitt vurdert to ganger per år, til en oppdatert policy der utbytteutbetalingen blir evaluert en gang hvert år. Den oppdaterte utbytteprosedyren implementeres med øyeblikkelig virkning:

  • Kværner ASAs utbyttepolitikk er basert på en årlig evaluering av utbytteutdeling. Avgjørelser om faktiske utbytteutbetalinger skal avhenge av utsikter, likviditet og hensyn som alternativ bruk av kontanter og fremtidig styrking av selskapets økonomiske utsikter. Utbytteutbetalingene kan enten være gjennom kontantutbytte og / eller tilbakekjøp av aksjer.
  • Ekstraordinært utbytte kan vurderes hvis og når selskapets likviditet, finansielle styrke og økonomiske struktur tillater det.
  • Generalforsamlingen vil godkjenne det endelige og totale årlige utbyttet basert på forslag fra styret.

Styret foreslår også til generalforsamlingen at det godkjennes utbetaling av 0,50 kr per aksje i utbytte etter fjerde kvartal 2019. Dette tilsvarer en total utbyttebetaling på 134,5 millioner kroner, som er rundt 55 prosent av Kværners nettoresultat i 2019. Med det foreslåtte utbetalingen etter 2019 vil det utbyttet som totalt er fordelt siden dagens Kværner ble børsnotert i 2011, tilsvare rundt 60 prosent av nettoresultatet i samme periode.

Presentasjonen inkludert finansielle vedlegg kan lastes ned fra www.kvaerner.com

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediehenvendelser,
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore plattformer, landbaserte anlegg, flytende produksjonsenheter (eks FPSOs) og løsninger for fornybar energi.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2019 på 8,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med ticker-koden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/