Nel og Kværner inngår strategisk samarbeidsavtale

Report this content

NEL and Kvaerner.png

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

4. mars 2020 - Nel ASA (OSE: NEL) og Kværner AS (OSE: KVAER) har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Selskapene skal samarbeide om spesifikke grønne hydrogenprosjekter og standardisering av løsninger for storskala hydrogenproduksjons-anlegg.

I avtalen har selskapene identifisert en rekke prosjekter som de skal samarbeide om i tiden fremover. Arbeid er allerede igangsatt for å i fellesskap utvikle en standardisert 20 megawatt H2 produksjonsmodul. Videre skal det utvikles standardisert design for store (100 megawatt+) moduler for å imøtekomme den forventede  etterspørselen etter større anlegg.

«Vi er glade for å inngå denne samarbeidsavtalen med Kværner, som har lang erfaring fra store prosjekter over hele verden. Når vi nå ser prosjekter vokse i størrelse og kompleksitet, er det viktig å ha en sterk samarbeidspartner som Kværner, både for standardisering av storskala grønne hydrogenproduksjons-anlegg, og også å bygge dem. Vi ser frem til å samarbeide med Kværner og forventer å se resultater fra dette samarbeidet i nær fremtid», sier Jon André Løkke, Konsernsjef i Nel.

Nel er et globalt hydrogenselskap som leverer optimaliserte løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybar energi.

«Dette er et langsiktig samarbeid, og Kværner ser frem til å jobbe med en partner som Nel. Målet er å styrke vår konkurransekraft ytterligere gjennom å dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring, og sikre de mest effektive og forutsigbare prosjektleveransene for kundene våre», sier Karl-Petter Løken, Konsernsjef i Kværner.

Kværner har gjennom flere tiår levert krevende prosjekter som offshore olje- og gassplattformer og prosessanlegg på land til oljeselskaper og kunder i prosessindustrien. Selskapet er globalt anerkjent som en leverandør med kontinuerlig fokus på helse, sikkerhet og miljø, og som alltid leverer til avtalt kvalitet, tid og pris.

«Vi har i løpet av de siste femti årene utviklet et sett med ferdigheter, som omfatter utførelse av kompleks EPCI-prosjektutvikling. Vi er også blant de mest erfarne entreprenørene når det gjelder strukturer og installasjoner til havs. Våre ferdigheter er anerkjente, verdifulle og ikke minst direkte overførbare til fornybarsegmentet», avslutter Løken.

Den nye avtalen med Nel er i tråd med Kværners strategi om å utvide virksomheten innen fornybare og grønne løsninger. Det forventes at Renewables gradvis vil bidra med en tredjedel av Kværners samlede inntekter de kommende årene.

«Dette er et viktig samarbeid for oss da det åpner for nye forretningsområder for Kværner og øker vår konkurransekraft i fornybarmarkedet», avslutter Løken.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediehenvendelser,
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore plattformer, landbaserte anlegg, flytende produksjonsenheter (eks FPSOs) og løsninger for fornybar energi.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2019 på 8,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med ticker-koden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/

  

Multimedia

Multimedia