Protokoll fra Kværners ASAs ekstraordinære generalforsamling 25- september 2020

Report this content

25. september 2020 – Kværner ASA har i dag gjennomført ekstraordinær generalforsamling i Snarøyveien 20, 1360 Fornebu.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, herunder godkjenning av fusjonsplan datert 17. juli 2020 vedrørende fusjon med Aker Solutions ASA («Fusjonen»). Vennligst se tidligere børsmeldinger publisert av Kværner ASA, samt Exempted Document datert 4. september 2020 for mer informasjon vedrørende Fusjonen..

Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.kvaerner.com

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Øyvind Halvorsen, VP Treasury, Kvaerner, +Mob: +47 976 97 620, email: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser,
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. juni 2020 på 9 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/

Denne meldingen er publisert I henhold til kravene i verdipapirhandelloven § 5-12.