Protokoll fra Kvaerners ASAs ordinaere generalforsamling 2020

Report this content

24. mars 2020 - Kværner gjennomførte ordinær generalforsamling tirsdag 24 mars 2020 i Snarøyveien 20, 1360 Fornebu.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert som melding til Oslo Børs 3. mars 2019. Vedrørende punkt 4 på agendaen, ble vedtaket fattet etter forslag fra aksjonær basert på styrets og administrasjonens anbefaling som kommunisert i børsmelding 19. mars 2020. I stemmeresultatet på side 5-7 viser sak 4 stemmer avgitt for og mot godkjennelse av regnskapet, mens sak 4.2 viser stemmer avgitt for og mot det opprinnelige forslaget om utbytte.

Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.kvaerner.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Mediehenvendelser,
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore plattformer, landbaserte anlegg, flytende produksjonsenheter (eks FPSOs) og løsninger for fornybar energi.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2019 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 9,4 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. desember 2019 på 8,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med ticker-koden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/