Resultat for tredje kvartal 2019: Høye inntekter og høyt aktivitetsnivå

Report this content

28. oktober 2019 - Kværner hadde høye inntekter og ordreinngang i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode for ett år siden. Selskapet har økonomisk styrke og markedsutsikter med sentrale prospekter, som sammen støtter selskapets langsiktige strategi for vekst, inkludert ekspansjon i nye segmenter.

I tredje kvartal 2019 var Kværners samlede inntekter inkludert felleskontrollerte enheter (Field Development Segment) 2 571 millioner kroner, mot tredje kvartal i fjor da det sammenlignbare tallet var 1 709 millioner kroner. Tilhørende EBITDA resultat var 138 millioner kroner i siste periode, sammenliknet med 90 millioner kroner i tredje kvartal 2019. EBITDA-marginen var 5,4 prosent i tredje kvartal i år, mens den var 5,2 prosent i tredje kvartal i fjor.

I løpet av det siste kvartalet var ordreinntaket 1 830 millioner kroner, sammenlignet med et ordreinntak på 1 149 millioner kroner i fjor. Pr. 30. september 2019 var ordrereserven 8 337 millioner kroner, mot 10 638 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

«Omsetningsnivået i tredje kvartal gjenspeiler at flere prosjekter er i en periode med høyt aktivitetsnivå. Ved evaluering av Kværner er det relevant å ikke bare vurdere individuelle kvartalsresultater, men først og fremst se på de lengre linjene i selskapets resultater. Derfor er jeg glad for å si at vi er på plan når det gjelder vårt mål om øke Kværners virksomhet til årlige inntekter på over 10 milliarder kroner. Vi forventer imidlertid at inntekter og marginer vil bli noe lavere for året 2020 sammenlignet med 2019, før vi ser starten på den planlagte veksten fra 2021 og fremover», sier Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken.

Kværner har ingen rentebærende gjeld og har i løpet av det siste kvartalet fornyet sine kredittfasiliteter på 2 milliarder kroner i finansmarkedet til attraktive betingelser. Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av tredje kvartal var cirka 2,4 milliarder kroner.

«Kværners strategi fokuserer på å vinne prosjekter i tre klart definerte markedssegmenter der det er muligheter for oppdrag som støtter våre vekstambisjoner. Innenfor alle disse tre segmentene byr vi for tiden på nye kontrakter, og vi er i dialog med kunder for kommende prosjekter. Vi forventer at noen prosjekter besluttes i løpet av høsten, i tillegg til at flere viktige prosjekter passerer sentrale beslutningspunkter i 2020 og 2021», sier Løken.

Presentasjonen for tredje kvartal 2019 kan lastes ned fra www.kvaerner.com og lenkene nedenfor.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediehenvendelser,
Torbjørn Andersen, Kommunikasjonssjef, Kværner, Mobil: +47 928 85 542, epost: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Investorhenvendelser:
Idar Eikrem, Finansdirektør, Kværner, Mobil: +47 950 28 363, epost: ir@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en totalleverandør av prosjekter, og en betrodd rådgiver for våre kunder. Vi leverer ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til avanserte offshore og landbaserte anlegg.

Vi har kontorer i syv land og cirka 2 800 ansatte. Helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø (HSSE) har høyeste prioritet i vårt arbeid, og vi har som mål å levere teknologi og løsninger på en trygg og bærekraftig måte. Vår lidenskap, erfaring og ekspertise realiserer verdier for våre kunder og samfunn. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner innen olje- og gass, fornybar energi og annen ingeniør- og fabrikasjonsvirksomhet.

I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,3 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2019 på 8,3 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com (http://www.kvaerner.com).

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: https://www.kvaerner.com/investors/news-and-stock-exchange-announcements/subscribe-to-releases/