Statsministeren legger ned grunnstein på Kværners nye kai

11. juni 2019 – Kværner besluttet i 2018 å investere 370 millioner kroner i et omfattende nytt kaianlegg ved verftet på Stord. Onsdag 12. juni legger statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen i den nye kaien, som er et viktig ledd i Kværners posisjonering mot fremtidige løsninger og markeder.

Utvidelsen av kai-kapasiteten på Stord er Norges største pågående kai-prosjekt, og vil gjøre Kværners verft på Stord til et skreddersydd anlegg for de fleste typer flytende installasjoner, både innenfor olje og gass, men også inn mot framtidige markeder som for eksempel flytende vindkraft.

Arbeidet med kaien ble igangsatt umiddelbart etter investeringsbeslutning i februar i fjor. Siden den gang er det gjennomført et omfattende arbeid for å gjøre verftets havnebasseng dypere. Arbeidet med fundamentet for den nye kaien har god framdrift og nærmer seg ferdig.

Velkommen til grunnstein-seremoni

Onsdag 12. juni kl. 10.45 inviterer Kværner til en kai-seremoni, hvor statsminister Erna Solberg skal legge ned grunnsteinen i kaien. Media som ønsker å overvære seremonien bes melde seg på til odd.naustdal@kvaerner.com / 905 76 079. I tillegg til statsminister Erna Solberg, vil Stord-ordfører Gaute Epland, Kværners konsernsjef Karl-Petter Løken, Akers Atle Kigen og verftsdirektør Steinar Røgenes være til stede, i tillegg til Kværners egne ansatte og tillitsvalgte på Stord. I forbindelse med seremonien vil det bli gitt korte uttalelser om hva den nye kaien vil ha å bety for fremtidige prosjekter.

Marked i endring

Bakgrunnen for investeringen i den nye kaien er et olje- og gassmarked i endring. Det forventes flere prosjekter på dypt vann og i værharde områder, og økende etterspørsel etter flytende installasjoner.

– Prosjektet har stor strategisk betydning, og vil bidra til å styrke Kværners konkurransekraft og posisjonere oss for fremtidige prosjekter. At det gjøres såpass omfattende investeringer er i tillegg et tydelig signal fra våre eiere om at de har tro på framtiden for Kværner og industrien i Norge, sier konsernsjef Karl-Petter Løken.

17.000 kvadratmeter nytt areal

Investeringen vil øke kai-kapasiteten ved verftet med 266 meter, og gi 17.000 kvadratmeter nytt produksjonsareal ved anlegget. Vanndybden ved kaien blir 16 meter, noe som vil muliggjøre kai-ligge for de fleste typer flytende offshore-installasjoner.

I tillegg forlenges kranbanen for den gigantiske traverskranen «Storen» med rundt 100 meter, noe som vil medføre at installasjoner som ligger ved den nye kaien vil få delvis krandekning av den 1050 tonns traverskranen, som Kværner tok i bruk i 2013.

– Investeringen i «Storen» har nærmest revolusjonert måten vi sammenstiller plattformer, og vist seg som en veldig god investering for Kværner. Med ny kai blir krandekningen enda bedre, noe som vil gi oss ytterligere utnyttelse av kran-investeringen fra 2012, sier verftsdirektør Steinar Røgenes.

Johan Castberg første prosjekt

Det første prosjektet som vil benytte kaien er det flytende produksjonsskipet (FPSO) til Johan Castberg-feltet, som Kværner skal bygge moduler til og gjennomføre integrasjonsarbeidet på. Skrog og boligmodul bygges i Singapore, men den skal deretter til Kværners verft på Stord for bygging av moduler, integrasjon og ferdigstillelse.

Store verfts-investeringer

– Kværner har siden børsnotering i 2011 allerede investert nærmere 1,5 milliarder kroner i selskapets to verft på Stord og i Verdal, hvor nærmere 75 prosent av dette er offensive investeringer, sier Løken.

Det er Birken & Co som har ansvaret for den største delen av kaiprosjektet. Selskapet er et entreprenørselskap med spesialkompetanse innen kai- og havneutbygging.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mediehenvendelser:

Torbjørn Andersen, Vice President IR & Communications, Kvaerner, Mob: +47 928 85 542, email: torbjorn.andersen@kvaerner.com

Odd Naustdal, Head of Communications, West Norway, Kvaerner: Tel.: +47 905 76 079, email: odd.naustdal@kvaerner.com

Investorhenvendelser:

Idar Eikrem, EVP & CFO, Kvaerner, Mob: +47 950 28 363, email: ir@kvaerner.com

Om Kværner:
Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) til offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Kværner ASA består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Kværner gruppen") og er en internasjonal leverandør og foretrukket partner for olje- og gass operatører, samt andre ingeniør- og fabrikasjonsselskaper. Kværner og selskapets rundt 3 000 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2018 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,3 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 31. mars 2019 på 10,2 milliarder kroner. Kværner er notert på Oslo Børs med tickerkoden "KVAER". For mer informasjon, se www.kvaerner.com.

To subscribe or unsubscribe to our press releases, please see our web page: http://www.kvaerner.com/subscribe