Globalt frøhvelv: Fredsprisvinner til Svalbard-åpning

Globalt frøhvelv: Fredsprisvinner til Svalbard-åpning

Planleggingen av den formelle åpningen av frøhvelvet er nå i gang. - Håpet er å få representanter fra alle verdensdeler til Svalbard våren 2008, sier prosjektleder Grethe Helene Evjen hos Landbruks- og matdepartementet.

Kjendis-åpning av frølager - hele saken hos NRK
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.2293091

Årets fredsprisvinner Mathaai kommer
- Øverst på listen over gjester som ønskes til Svalbard er de siste års fredsprisvinnere. Foreløpig kan vi bekrefte at Dr. Wangari Mathaai kommer til åpningen på Svalbard, sier Evjen.

Frø fra hele verden
Svalbard globale frøhvelv blir etablert i permafrosten inne i fjellene på Svalbard. Frøhvelvet er konstruert for oppbevaring sikkerhetsduplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden. Mange av disse samlingene finnes i utviklingsland, der også den største plantediversiteten har sin opprinnelse.

Dersom frø går tapt, for eksempel som følge av naturkatastrofer, krig eller simpelthen ressursmangel, vil frøsamlingene reetableres med frø fra Svalbard.

Svalbard globale frøhvelv er finansiert i samarbeid mellom tre departementer: Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Se hjemmesiden til Global Crop Diversity Trust for plantegninger og illustrasjoner. http://www.croptrust.org/main/arctic.php?itemid=215

Svalbard globale frøhvelv: Planleggingen av den formelle åpningen av frøhvelvet er nå i gang.