Snart kan gressklippere, motorsager og båter gå på sukkerroer

Innen noen år kan sukkerroer, korn eller skogsavfall inngå som viktige råvarer ved fremstillingen av alkylatbensin for gressklippere, båter, motorsager og andre mindre hagemaskiner. Dette er takket være ny teknologi og et samarbeid mellom svenske Lantmännen Aspen og fransk-tyske Global Bioenergies.

Lantmännen Aspen introduserte alkylatbensinen på verdensmarkedet for snart 30 år siden. Fortsatt er det et av verdens reneste drivstoffer, noe som gjør at det brukes til gressklippere, motorsager og mindre maskiner der nærmiljøet og brukeren eksponeres for drivstoffutslipp. Nå tar Aspen ytterligere et skritt og satser på å bruke fornybare råvarer ved fremstilling av drivstoffet, og får dermed lavere utslipp av gasser som er skadelige for klimaet. 

-        Det er viktig for oss å lede utviklingen mot mer bærekraftige produkter i vår bransje. Derfor satser vi på en helt ny teknologi som kan gi oss enda mer bærekraftige drivstoffer innen en forhåpentlig nær fremtid, sier Claes Alin, administrerende direktør for Lantmännen Aspen. Ekstra interessant er det naturligvis å se hvordan denne teknologien kan bruke avfall fra jord- og skogsbruk, sier Claes Alin, administrerende direktør for Lantmännen Aspen.  

Med den nye teknologien kan rene bensinkomponenter produseres av fornybare råvarer som sukkerroer, korn og litt etter litt jordbruks- og skogsavfall. Teknologien går ut på å «mate» spesialtilpassede mikrober med sukker fra for eksempel sukkerroer, som da danner gassen isobuten som siden kan foredles til rene drivstoffkomponenter.  

-        Tanken er at vi skal løfte et av verdens beste drivstoffer ytterligere et nivå og på sikt kunne bruke fornybare råvarer til vår alkylatbensin. Der ser vi Global Bioenergies nye teknologi som svært lovende. Som markedsleder ser vi det som vårt ansvar å lede og drive frem utviklingen mot økt bærekraft innenfor sektoren alkylatbensin, sier Claes Alin. Dette samarbeidet er et spennende skritt i den retningen.  

Alkylatbensin har bidratt til å forbedre arbeidsmiljøet for tusenvis av brukere siden lanseringen i 1988. I det nye samarbeidet med Global Bioenergies investerer Lantmännen Aspen i utviklingen av den nye teknologien og skaper med dette nye muligheter innenfor området alkylatbensin. 

Mer informasjon 

Navn: Claes Alin, administrerende direktør
Telefon: +46 301 230022
E-post: claes.alin@lantmannen.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lantmännen Aspen er et svensk verdensledende varemerke av spesialtilpassede drivmidler. Aspen tilbyr drivstoff for de fleste bensindrevne småmotorer innenfor alt fra hage- og skogsarbeid, til båtliv og motorsport. Aspen vil gjøre det enkelt for både profesjonelle brukere og privatpersoner å utgjøre en forskjell for miljøet. Hovedkontoret i Hindås nær sjøen Aspen rommer så vel forskning og utvikling som produksjon. Aspen er representert i 22 land og har siden 2006 vært eid av Lantmännen.

Om alkylatbensin
Alkylatbensin er den reneste bensin som finnes. Aspen alkylatbensin er så godt som fri for benzen, som er kreftfremkallende, og inneholder bare svært små mengder aromater og olefiner, stoffer som inngår i vanlig bensin, men som er helsefarlige.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker