Lantmännen fullfører oppkjøpet av det finske bakerikonsernet VAASAN

Lantmännens oppkjøp av det finske bakerikonsernet VAASAN Group OY (VAASAN) er fullført. Lantmännens og VAASANs virksomheter kompletterer hverandre godt og oppkjøpet styrker Lantmännens markedsposisjon innenfor kornprodukter og matvarekjeder i Baltikum-regionen. Sammen med VAASAN kan Lantmännen utvikle et enda mer konkurransedyktig selskap med sterke vekstmuligheter i Nord-Europa og andre deler av verden.

Lantmännens oppkjøp av VAASAN har blitt godkjent av alle konkurransemyndigheter. Gjennom oppkjøpet av VAASAN – som har sterke varemerker som Bonjour, Finn Crisp og VAASAN – vil selskapene sammen innta en ledende posisjon i Baltikum-regionen. Med dette oppkjøpet styrker Lantmännen sitt tilbud innenfor bake-off og utvider produkttilbudet ved å legge til flere nye produkter i segmentet ferske brødvarer – og i tillegg et helt nytt internasjonalt tilbud innenfor knekkebrød.

”Oppkjøpet av VAASAN er i tråd med våre langsiktige strategiske ambisjoner om å utvide tilbudet og styrke vår posisjon i Baltikum-regionen. VAASAN og Lantmännen kompletterer hverandre godt og vi vil skape gode muligheter for ekspansjon ved å bli mer innovative og raskere til å tilpasse oss endrede behov hos kundene,” sier Per Olof Nyman, Group President og CEO, Lantmännen.

Virksomheten innenfor bake-off og ferske brødvarer i VAASAN vil bli en del av Lantmännen Unibake – et internasjonalt bakerikonsern innenfor Lantmännen Group, med produksjon av frosne og ferske brødvarer for serveringsbransjen og detaljhandelen. VAASANs tilbud innenfor knekkebrød vil bli en del av Lantmännen Cerealia – et selskap i Lantmännen Group som fokuserer på kornbaserte matvarer; mel, frokost, pasta og ferdigretter.

“Vi deler et engasjement for mat, og sammen kan vi skape bedre vekstmuligheter i Baltikum-regionen og i resten av verden. Nå starter vi integreringen av VAASAN som skal bli en del av Lantmännen, samtidig som vi utvikler nye muligheter for ansatte og ledere,” sier Werner Devinck, CEO Lantmännen Unibake.

“VAASANs knekkebrødvirksomhet passer godt innenfor Lantmännen Cerealias produkttilbud. Oppkjøpet skaffer oss et solid grunnlag for ekspansjon i Finland og i utvalgte eksportmarkeder,” sier Krister Zackari, CEO Lantmännen Cerealia.

For spørsmål, vennligst kontakt:

Per Olof Nyman, Group President og CEO, Lantmännen, telefon: +46 706 57 42 47, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Werner Devinck, CEO, Lantmännen Unibake, telefon: +45 762 85 100, e-post: werner.devinck@lantmannen.com

Krister Zackari, CEO, Lantmännen Cerealia, telefon: +46 703 29 18 98, e-post: krister.zackari@lantmannen.com

Lantmännens pressesenter, telefon: +46 730 46 58 00

Om VAASAN

VAASAN Group – tidligere eid av Lion Capital – er et ledende bakerikonsern med hovedkvarter i Finland. Selskapet er en viktig aktør i Sverige, Norge og i Baltikum-regionen, med flere velkjente varemerker, for eksempel Finn Crisp og VAASAN. VAASAN er verdens største produsent av flatbrød og den nest største produsenten av knekkebrød. Selskapet er også en stor aktør innenfor bake-off i de nordiske landene og har en sterk posisjon i segmentet for ferske brødvarer. I 2014 hadde VAASAN cirka 2700 ansatte og et netto salg på cirka 400 millioner euro.

Om Lantmännen

Lantmännen er et landbrukskooperativ og er ledende i Norden innenfor jordbruk, maskineri, bioenergi og matvarer. Vi eies av 29 000 svenske gårdbrukere, har 10 500 ansatte, virksomhet i over 20 land og inntekter på 37 milliarder SEK. Med korn som basisprodukt foredler vi jordbruksavlinger for å bidra til et levedyktig jordbruk. Noen av vår mest kjente varemerker er AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp og Bonjour. Selskapet vårt er grunnlagt på kunnskaper og verdier som er bygget opp gjennom mange generasjoner hos eierne. Vi har forskning, utvikling og drift gjennom hele verdikjeden, og det innebærer at vi kan ta ansvar sammen – fra jord til bord. For mer informasjon: http://lantmannen.se/en

Tags: