BRAbank ASA – Meldepliktig handel

Report this content

Roger Jørgensen primærinnsider og CTO i BRAbank har den 23. februar 2022 overført 682 335 aksjer i BRABANK til kurs 10,25 til Jolly Roger AS som eies 100% av Jørgensen og hans barn. Aksjebeholdningen til Roger Jørgensen inkludert nærstående er etter overføringen uforandret på 1 921 669.

Vennligst se vedlagte dokument for ytterligere detaljer for transaksjonen.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2

og MAR artikkel 19.