BRAbank ASA – Meldepliktig handel primærinnsider

Report this content

Det vises til dagens børsmelding angående kapitalforhøyelse. Styreleder Rune Fjeldstad har tegnet seg for 7 465 aksjer, styremedlem Viggo Leisner har tegnet seg for 10 043 aksjer, styremedlem Irene Terkelsen har tegnet seg for 11 129 aksjer, styremedlem Jan Kleppe har tegnet seg for 11 944 aksjer og styremedlem Siv Blanca Børge-Ask har tegnet seg for 5 565 aksjer. Tegningskursen er NOK 9,21 (volumvekted snittkurs i perioden juni til november 2021). Aksjene overføres ved innbetaling tegnet beløp, og etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Se vedlagt skjemaer med nærmere opplysninger.

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no