BRAbank ASA – Tildeling av RSU’er til primærinnsider

Report this content

I henhold til finansforetaksforskriften kapittel 15 skal minimum 50 % av bonusen til ledelsen utbetales i aksjer eller egenkapitalinstrumenter fordelt over en periode på tre år. BRAbank har valgt å benytte RSU’er (Restricted Stock Units) som egenkapitalinstrument. CEO Oddbjørn Berentsen er tildelt 37 085 RSU’er for bonusoppnåelse i 2021, og har totalt 127 884 RSU’er . RSU’ene frigis etter nærmere vurdering fra styret med 1/3 i årene 2023 til 2025.

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no

Abonner