BRAbank ASA - Vedtak kapitalforhøyelse

Report this content

Styret i BRAbank ASA har i dag vedtatt å gjennomføre en kapitalforhøyelse i forbindelse med godtgjørelse til styret for 2021. Valgkomiteen i banken har uttrykt ønske om at deler av styrehonoraret benyttes til å tegne aksjer i BRAbank. Det vises til børsmelding den 26. mai 2021.

Kapitalforhøyelsen vil blir foretatt som en rettet emisjon mot styremedlemmer på 46 146 aksjer pålydende NOK 2,00 til kurs NOK 9,21 per aksje. Kursen tilsvarer volumvektet snittkurs i perioden juni til november 2021. Aksjekapitalen vil som følge av dette bli forhøyet med NOK 92 292 til NOK 189 681 052. Antall aksjer etter emisjonen vil bli 94 840 526.

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no

Abonner

Dokumenter og linker