BRAbank ASA: Etablering av Utbyttepolicy

Report this content

Styret i BRAbank ASA vedtok 27. oktober 2021 å etablere følgende utbyttepolicy for banken.

«BRAbank har som målsetning å levere økonomiske resultater som gir aksjonærene en konkurransedyktig egenkapitalavkastning, og gjennom dette skape verdier for aksjonærene i form av utbytte og verdiutvikling på aksjen.

Kapital som ikke allokeres til vekstformål kan utbetales som kontantutbytte.

Ved fastsettelse av utbyttenivå skal bankens soliditet hensyntas - herunder forventet resultatutvikling, fremtidig kapitalbehov, vekstplaner, eksterne rammevilkår, lover og retningslinjer samt bankens strategiske mål.»

Kontaktinformasjon:

Oddbjørn Berentsen, administrerende direktør

Tlf: +47 22 99 14 00 E-post: ir@brabank.no

Abonner